JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00

Juttua muokattu:

9.5. 15:22
2022050915225020220510090000

Vii­ka­tes­sa­ni puh­tai­ta keit­ti­ö­pyyh­kei­tä kaap­piin kä­tee­ni osui lei­vin­lii­na, mikä vei aja­tuk­se­ni lap­suu­den ai­kai­siin lei­po­mus­päi­viin. Ko­to­na lei­vo­tun lei­vän tai pul­lan tuok­su tuo mie­lee­ni äi­din hää­rää­mäs­sä hel­lan luo­na. Lei­von­ta­päi­vä­nä kou­lus­ta pa­laa­jat tun­si­vat ko­tiin tul­les­sa her­kul­li­sen pul­lan­tuok­sun jo ul­ko-ovel­la. Mikä oli­kaan tuol­loin pa­rem­paa kuin la­sil­li­nen mai­toa ja sii­vu vas­ta­lei­vot­tua pul­laa. Sama pul­lan­tuok­sui­nen muis­to lap­suu­den­ko­dis­ta on var­mas­ti mo­nil­la ikä­pol­vee­ni kuu­lu­vil­la ja van­hem­mil­la ih­mi­sil­lä.

Lei­po­maan opet­te­lu al­kaa usein lap­suu­den ko­dis­sa. Tai­dot ja pe­rin­teet ovat siir­ty­neet vuo­si­kau­sia su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Lei­po­ja saa ko­kea kä­sil­lä te­ke­mi­sen iloa ja tun­tea iki­ai­kai­sen elä­män tuok­sun. Lei­po­mi­nen on ra­ja­ton mah­dol­li­suus, jos kiin­nos­tus­ta ja in­toa riit­tää sen pa­ris­sa. It­se lei­po­mal­la voi vai­kut­taa myös lei­vot­ta­vien tuot­tei­den ter­veel­li­syy­teen. Moni te­kee mie­luum­min it­se esi­mer­kik­si juu­ri­lei­pää to­det­tu­aan sen ter­veel­li­syy­den. It­se lei­po­en voi val­mis­taa myös vaik­ka­pa eri­tyis­ruo­ka­va­li­os­sa käy­tet­tä­viä glu­tee­nit­to­mia tuot­tei­ta edul­li­sem­min kuin kau­pas­ta os­ta­mal­la.

Lei­pä tar­koit­taa ku­vain­nol­li­ses­ti laa­jem­mas­sa mie­les­sä ra­vin­toa ja toi­meen­tu­loa. Isä mei­dän -ru­kouk­sen nel­jän­nes­sä pyyn­nös­sä pyy­de­tään ”An­na meil­le mei­dän jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me”, jo­hon si­säl­tyy siis myös ajal­li­sen elä­män tar­peet. Jee­suk­sen opet­ta­mas­sa ru­kouk­ses­sa saa pyy­tää jo­ka­päi­väis­tä lei­pää ja ajal­li­sen elä­män tar­pei­ta kun­kin päi­vän va­ral­le. Tämä osoit­taa, kuin­ka täy­del­lis­tä Ju­ma­lan huo­len­pi­to on; hän pi­tää huo­len koko ih­mi­ses­tä.

Ny­kyi­sin lei­po­mi­nen on jää­nyt mo­nil­la vä­hem­mäl­le, kun kau­pas­ta on saa­ta­vil­la mo­nen­sort­tis­ta lei­pää ja lei­von­nai­sia. On kui­ten­kin pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ovat in­nos­tu­neet lei­po­mi­ses­ta eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ai­ka­na ja seu­raa­vat lei­von­ta- ja ruu­an­lait­to-oh­jel­mia tai blo­ge­ja. It­se olen ihail­lut upei­ta kak­ku­ja, joi­den ku­via ja oh­jei­ta nä­kee leh­dis­sä ja ne­tis­sä.

Enem­män olen naut­ti­nut kui­ten­kin vaik­ka­pa muf­fins­sien tai pii­ra­kan lei­po­mi­ses­ta eri­tyi­ses­ti, jos olen saa­nut ja­kaa lei­po­mis­het­ken hoi­to­las­ten kans­sa tai yö­ky­läs­sä ol­lei­den su­ku­lais­las­ten kans­sa. Las­ten kans­sa lei­po­mi­nen pal­kit­see niin van­hem­paa kuin las­ta­kin. Lei­von­ta­tuo­kio ai­kui­sen kans­sa voi jää­dä mie­leen koko lop­pui­äk­si, vaik­ka her­kut ka­to­a­vat­kin lau­ta­sel­ta usein het­kes­sä. It­se muis­tan hy­vin, kun opin pul­lien le­tit­tä­mi­sen tai­don ja lei­voin en­sim­mäis­tä ker­taa äi­din usein lei­po­maa Ihan­ne­kak­kua. Iso­äi­din ja äi­din lei­von­ta­vih­ko tai sii­tä ko­pi­oi­dut re­sep­tit tuo­vat mo­nel­le lap­suu­des­ta mie­leen yh­des­sä te­ke­mi­sen het­ket ma­ku­muis­toi­neen, ja oh­jeet ovat jää­neet elä­mään hei­dän jäl­keen­sä.

Vaula Eskeli

Isä mei­dän -ru­kouk­sen si­säl­tä­mä pyyn­tö sul­kee si­sään­sä äi­tien lei­po­man lei­vän ta­voin siu­nauk­sen jo­ka­päi­väi­ses­tä elä­mäs­tä täs­sä ajas­sa. Äs­ket­täin kuu­le­mal­ta­ni vir­si­lau­lu­tal­len­teel­ta jäi­vät mie­lee­ni soi­maan vir­ren sa­nat: "Lei­pää pel­loil­ta maan ruu­miin ruo­ak­si saam­me. Nä­läs­tä var­je­le, Her­ram­me, siu­naa kyl­vä­jät maam­me. Lei­pää tai­vaas­ta tuot, meil­le it­se­si an­nat. Sa­nas­ta elä­män voi­maa jaat, hal­ki kuo­le­man kan­nat." (Vk 59:1–2.)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys