JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25

Juttua muokattu:

19.3. 14:50
2020031914505520200320062500

Hiih­to­lo­ma meni. Ei hiih­del­les­sä vaan met­sä­töis­sä. Meil­lä al­kaa au­to­tal­lin ra­ken­nus ke­vääl­lä, ja sii­tä pai­kal­ta kaa­doim­me nyt lo­put­kin puut. Ja vä­hän vie­lä muu­al­ta­kin. Vii­si päi­vää sii­nä meni, ja nyt on pöl­liä pi­nos­sa.

Met­sä­työt ovat mei­dän mie­les­tä ihan pa­ras­ta yh­des­sä­o­loa, yh­des­sä puu­has­te­lua. Vii­si vuot­ta sit­ten näi­hin ai­koi­hin teim­me en­sim­mäi­set yh­tei­set puu­hom­mat tuos­sa ton­tin ra­jal­la kas­va­vas­sa kuu­si­ai­dan­tees­sa. Olim­me juu­ri kih­lau­tu­neet. Tyk­kä­sim­me pi­ha­hom­mis­ta, ja oli mu­ka­vaa teh­dä työ­tä yh­des­sä.

Meil­lä me­nee työn­ja­ko niin, et­tä minä teen moot­to­ri­sa­ha­hom­mat ja mies kär­rää pöl­lit pi­noon ja vie kuop­paan kar­si­tuis­ta ok­sis­ta jää­vät jä­mät. Lop­pu­ja­los­tuk­ses­sa ei ole työn­ja­koa, mut­ta lo­pul­ta ha­lot ovat pi­nos­sa. Puu­ta meil­lä ku­luu jon­kin ver­ran, kun läm­mi­täm­me lei­vi­nuu­ni­tak­kaa ja puu­hel­laa tal­vel­la lä­hes päi­vit­täin, ja sau­na­kin läm­pi­ää puul­la. Puul­la läm­mit­tä­mi­sen hoi­te­lee yleen­sä mie­he­ni. On niin iha­na tul­la ko­tiin il­lal­la töis­tä, kun ta­kas­sa ja puu­hel­las­sa pa­laa tuli!

Olen nuo­res­ta as­ti ty­kän­nyt met­sä­hom­mis­ta. Sil­loin tein nii­tä äi­din kans­sa il­man moot­to­ri­sa­haa. Lu­ki­on jäl­keen kä­vin maa­ta­lous­kou­lun ja muis­tan, kun nii­hin ai­koi­hin piir­te­lin met­sä­työ­ai­hei­sia ku­via ja haa­vei­lin moot­to­ri­sa­has­ta.

Jos­sain vai­hees­sa sel­lai­sen sit­ten os­tin­kin ja tie­ten­kin myös kaik­ki met­su­rin va­rus­teet. Lä­hi­pii­ris­sä se he­rät­ti eh­kä vä­hän ou­dok­sun­taa, et­tä nai­nen te­kee moot­to­ri­sa­ha­hom­mia, mut­ta oli­han mei­tä kou­lus­sa ol­lut mon­ta tyt­töä sa­mas­sa puu­has­sa, niin ei se it­ses­tä­ni ol­lut mi­ten­kään ou­toa.

Kun ke­vät­tal­vi koit­taa, is­kee met­sä­työ­hi­mo. Al­kaa tuok­sua puu ja havu. Ja vä­hän mä­rät hans­kat. Ja ben­sa ja öl­jy. Ne ovat sel­lai­sia tuok­su­ja, jot­ka muis­tan var­maan de­men­toi­tu­nee­na van­huk­se­na­kin. En­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä olen ai­na ihan poik­ki muu­ta­man tun­nin työn jäl­keen. Sa­ha­kin pai­naa ai­ka pal­jon, ja va­rus­teet ovat kan­ke­at, mut­ta toi­saal­ta on niin hyvä olo lii­kun­nas­ta ja voi­mai­lus­ta. Ja pian keho tot­tuu ra­si­tuk­seen.

Hiih­to­lo­mal­la oli­si teh­nyt mie­li kaa­taa enem­män­kin pui­ta, mut­ta pi­tää aja­tel­la tu­le­vai­suut­ta, et­tä sai­sim­me polt­to­puut jat­kos­sa­kin omas­ta met­säs­tä. En­kä ha­lua pui­ta tur­haan kaa­taa, ne ovat ar­vo­kas osa luon­toa.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys