JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00

Juttua muokattu:

1.4. 13:32
2021040113322320210408070000

Soi­tin hil­jat­tain iäk­kääl­le Al­li-tä­dil­le­ni. Ha­lu­sin ky­sel­lä, mitä hä­nel­le kuu­luu. Hän ker­toi päi­vien­sä ku­lus­ta ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa, eris­tyk­sis­sä muis­ta ih­mi­sis­tä omas­sa ko­dis­saan. Yk­si­näi­syy­des­tä, joka oli täyt­tä­nyt päi­vät jo vuo­den ajan. Kai­pauk­ses­ta, kun puo­li­son ajal­li­nen elä­mä päät­tyi lä­hes pari vuot­ta sit­ten. Kes­kus­te­lus­sa pol­vei­li­vat vuo­roin huo­li ja ilo. Vä­lil­lä nau­roim­me mu­ka­vil­le muis­toil­le ja sat­tu­mil­le niin, et­tä tä­din her­sy­vä nau­ru soi kor­vis­sa­ni pit­kään vie­lä pu­he­lun jäl­keen­kin.

Mitä si­nul­le kuu­luu? Vas­taam­me ky­sy­myk­seen usein ly­hy­es­ti pa­ril­la sa­nal­la: ihan hy­vää tai sii­nä­hän se, ei kum­mem­paa. Saa­tat sa­noa ky­sy­jäl­le sa­maan hen­gen­ve­toon ole­va­si kii­rei­nen, täy­tyy men­nä, pu­hu­taan toi­sen ker­ran.

Mal­tam­me­ko myös ky­sy­jä­nä py­säh­tyä kuun­te­le­maan? Kat­soa noi­den sa­no­jen taak­se niin, et­tä toi­nen voi ais­tia si­nun ole­van kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan, mitä hä­nel­le to­del­li­suu­des­sa kuu­luu.

Tänä ai­ka­na, kun ra­joi­tuk­set es­tä­vät ta­paa­mi­sia, olem­me kuul­leet ke­ho­tuk­sia ky­sel­lä toi­sil­tam­me, mitä kuu­luu juu­ri nyt. Esit­täi­sim­me ky­sy­myk­siä ys­tä­vil­le, naa­pu­reil­le, tu­tuil­le ja niil­le­kin, joi­ta em­me eh­kä tun­ne yh­tä hy­vin tai joi­den kans­sa olem­me te­ke­mi­sis­sä har­vem­min. Yh­teyt­tä toi­siim­me voim­me pi­tää pu­he­li­mel­la, vie­rai­le­mal­la jos se suin­kin on mah­dol­lis­ta, tai vaik­ka lä­het­tä­mäl­lä kor­tin.

Kuun­te­lin vä­hän ai­kaa sit­ten seu­ra­kun­ta­päi­vän tal­len­net­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä Ete­lä-Suo­mes­ta. Pu­hu­ja ava­si Raa­ma­tun sa­no­ja, jois­sa ke­ho­te­taan ja­ka­maan tois­tem­me ilot ja su­rut ja kan­nus­ta­maan toi­si­am­me rak­kau­teen ja hy­viin te­koi­hin. Näin voim­me teh­dä an­ta­mal­la ai­kaa niil­le, jot­ka ko­ke­vat yk­si­näi­syyt­tä tai tar­vit­se­vat apua ar­ki­seen päi­vään.

Tal­len­teel­ta erot­tui­vat eri­tyi­ses­ti kos­ket­ta­vat sa­nat: ”pa­ras­ta ys­tä­vyyt­tä on roh­kais­ta lä­him­mäis­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­miin.” "Ol­kaa kaik­ki yk­si­mie­li­siä, ja­ka­kaa tois­ten­ne ilot ja su­rut, ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne ja ol­kaa hy­vä­sy­dä­mi­siä ja nöy­riä" (1. Piet. 3:8.).

Seurojen kuuntelua netin välityksellä.

Seurojen kuuntelua netin välityksellä.

Vaula Eskeli

Kir­joit­ta­es­sa­ni tätä teks­tiä huo­ma­sin aja­tuk­sii­ni nous­seen muis­ti­ku­van erääs­tä koh­taa­mi­ses­ta, ni­mit­täin käyn­nis­tä­ni yk­si­nään asu­van iäk­kään naa­pu­ri­ni luo­na. Sii­tä on ku­lu­nut jo jon­kin ai­kaa. Ovel­la lu­pa­sin tul­la käy­mään uu­des­taan. En ole käy­nyt, jo­ten teen sen nyt.

Ruokatoimituksia kotiin kaupan ruokapalvelulla.

Ruokatoimituksia kotiin kaupan ruokapalvelulla.

Vaula Eskeli

Sain myös vies­tin lä­hel­lä asu­val­ta us­kon ys­tä­väl­tä, kä­vi­sin­kö hä­nel­le kau­pas­sa val­lit­se­van ti­lan­teen vuok­si. Tuo vies­ti muis­tut­ti myös tal­len­teel­la kuu­le­ma­ni pu­hu­jan sa­nat: kan­ta­kaa tois­ten­ne kuor­mia. Tai­vaan Isä tie­tää mei­dän tar­peem­me ja lä­het­tää avun. Mei­dän elä­mäm­me on vah­val­la pe­rus­tel­la niin ilon kuin ko­et­te­le­mus­ten­kin kes­kel­lä.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys