JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Odotettavissa lähipäivinä koleaa ja harmaata

19.11.2022 5.00

Juttua muokattu:

18.11. 10:30
2022111810303620221119050000

Vau­la Es­ke­li

Ava­sin ra­di­on. Oli me­nos­sa sää­tie­do­tus: ko­ti­maan sääs­sä odo­tet­ta­vis­sa lä­hi­päi­vi­nä ko­le­aa ja har­maa­ta.

Mar­ras­kuu on mo­nen mie­les­tä vuo­den syn­kin kuu­kau­si. Aa­mul­la he­rä­tes­sä ik­ku­nan ta­ka­na on hyy­tä­vä kyl­myys, kaik­ki näyt­tää har­maal­ta, mä­räl­tä ja tuu­li­sel­ta niin, et­tä te­ki­si mie­li jää­dä pei­ton al­le läm­pi­mään. Päi­vät ly­he­ne­vät ly­he­ne­mis­tään, ja va­lon mää­rä vä­he­nee tal­vi­päi­vän sei­sauk­seen as­ti. Pi­meys saat­te­lee ar­jen as­ka­rei­siin, töi­hin ja kou­luun läh­ti­jöi­tä ja sama pi­meys on vas­tas­sa il­ta­päi­väl­lä ko­tiin pa­la­tes­sa.


Loka–mar­ras­kuus­sa rus­kan vä­rit haa­le­ne­vat vä­hi­tel­len, leh­det­tö­mät puut muis­tut­ta­vat ajan ku­lus­ta ja luon­non val­mis­tau­tu­mi­ses­ta tal­veen. Li­sään­ty­vä pi­meys ja ko­lea sää voi­vat tuo­da tul­les­saan ah­dis­tus­ta ja ikä­vää myös aja­tuk­siin. On­nek­si saam­me kui­ten­kin mar­ras­kuus­sa­kin naut­tia vä­lil­lä au­rin­gos­ta, joka tor­juu syk­syn an­keut­ta ja hai­keut­ta. Il­to­jen pi­me­tes­sä ul­ko­na­liik­ku­ja voi näh­dä tai­vaal­la upe­an vä­ri­lois­ton, ja poh­joi­ses­sa pää­see kuu­lai­na il­toi­na tark­kai­le­maan re­von­tu­lia.

Luon­non kuih­tu­es­sa aja­tuk­set siir­ty­vät kuo­le­maan ja ka­to­a­vai­suu­teen. Ka­len­te­ris­sa mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­le ajoit­tuu py­häin­päi­vä eli vai­na­jien muis­to­päi­vä. Seu­ra­kun­nis­sa on tul­lut ta­vak­si jär­jes­tää ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja har­taus­ti­lai­suuk­sia, jois­sa muis­te­taan vuo­den ai­ka­na kuol­lei­ta lu­ke­mal­la jo­kai­sen vai­na­jan nimi ja sy­tyt­tä­mäl­lä kynt­ti­lä hä­nen muis­tol­leen. Pois­nuk­ku­neet elä­vät muis­tois­sam­me ja kai­pauk­ses­sam­me.

Sain tänä vuon­na osal­lis­tua ky­sei­sen ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen omas­sa seu­ra­kun­nas­sa lu­ke­mal­la vai­na­jien ni­miä. Ti­lai­suu­den kos­ket­ta­vuus muis­tut­ti elä­män ra­jal­li­suu­des­ta ja py­säyt­ti ajat­te­le­maan hei­tä, jot­ka ovat siir­ty­neet ajas­ta ikui­suu­teen. Myö­hem­min il­lal­la hau­taus­maal­la käy­des­sä elä­män ka­to­a­vai­suus oli läs­nä vah­vas­ti. Kynt­ti­löi­den lois­tees­sa aja­tuk­set pa­la­si­vat kir­kos­sa lu­et­tuun evan­ke­liu­miin: "Au­tu­ai­ta ovat hen­ges­sään köy­hät, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta ovat mur­heel­li­set: he saa­vat loh­du­tuk­sen." (Matt. 5:3–4.)

Me­ne­tyk­sen het­kel­lä ih­mi­nen käy läpi mik­si-ky­sy­myk­siä ja miet­tii elä­män tar­koi­tus­ta. Esiin nou­see ky­sy­myk­siä, joi­hin ei ai­na ole sel­kei­tä vas­tauk­sia. Toi­vo tu­le­vas­ta hor­juu ja ai­ka tun­tuu py­säh­ty­vän. Eh­kä se on het­ki, joka avaa ih­mi­sen nä­ke­mään her­kem­min ne nä­ky­mät­tö­mät kä­det, jot­ka kan­nat­te­le­vat. Us­ko tuo tur­vaa ja luot­ta­mus­ta sii­hen, et­tä saa ol­la alus­ta lop­puun Ju­ma­lan vah­vois­sa kä­sis­sä.

Hau­taus­maal­ta tul­tu­a­ni kuun­te­lin virt­tä 618. Sen sa­nat avaa­vat us­kon nä­kö­a­laa. Sitä, mikä us­ko­vai­sil­la on edes­sä­päin. Tätä teks­tiä kir­joit­ta­es­sa­ni luin Mark­ku Ka­mu­lan blo­gi­teks­tiä "Tai­vaan iloa, tai­vaan rie­mua – mie­li­ku­via tai­vas­ta" (17.7 2022). Sitä lu­kies­sa tu­lin hy­väl­le tuu­lel­le, kun mie­tin nii­tä mu­ka­vil­la tuo­leil­la va­rus­tet­tu­ja sa­le­ja, jois­sa saan is­tua. Ja sitä, et­tä siel­lä ei ole kyl­mä ei­kä sa­teis­ta ja los­kaa niin kuin tänä mar­ras­kui­se­na il­ta­na.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Omantunnon kuunteleminen auttaa valintatilanteissa

14.10.2022 9.10
VaulaEskeli

Metsän hiljaisuus ja rauha

15.9.2022 6.00
VaulaEskeli

Päivän matka

9.8.2022 8.00
VaulaEskeli

Poikkeamisia löytötavaratoimistolla

25.6.2022 6.00
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys