JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

27.6. 09:29
2022062709294520220628060000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Tämä kesä on ker­ral­la pa­rem­pi kuin edel­li­set ke­sät. Kyl­lä­hän te var­mas­ti tie­dät­te, mik­si. Kos­ka on Su­vi­seu­rat. Sin­ne on meil­tä noin 600 ki­lo­met­riä, ja me läh­dem­me sin­ne mah­dol­li­ses­ti jo kes­ki­viik­ko-il­ta­na. Tu­let­te­ko te­kin?

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä alan it­keä, kun pääs­tään pe­ril­le. On­han se niin kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä voim­me taas ko­koon­tua Su­vi­seu­roi­hin.

Meil­lä on jo asun­to­au­tos­sa tank­ki täyn­nä. Mie­he­ni kävi tank­kaa­mas­sa, kos­ka leh­des­sä va­roi­tel­tiin ben­san hin­nan nou­se­van kol­meen eu­roon. Mui­ta konk­reet­ti­sia val­mis­te­lu­ja ei ole vie­lä teh­ty, mut­ta tun­ne­ta­sol­la olem­me fii­lis­tel­leet. Äi­ti­ai­vois­sa on al­ka­nut ol­la tu­tun olois­ta ku­hi­naa. Mis­sä lit­ra­myyn­ti­äm­pä­rit? Kump­pa­rit ja vil­la­su­kat, pat­te­rit ja laas­ta­rit, puh­dis­tus­pyyh­keet ja ker­tik­set al­ka­vat pik­ku­hil­jaa kul­keu­tua koh­ti asun­to­au­toa.

Lap­set kas­va­vat kol­mes­sa vuo­des­sa pal­jon. Poh­dim­me, mitä he muis­ta­vat Su­vi­seu­rois­ta. Nuo­rim­mai­sem­me oli al­le vuo­den, kun olim­me Mu­hok­sel­la 2019. Nyt hän on iha­nas­sa häm­mäs­te­ly- ja ky­se­lyi­äs­sä, jo­ten saam­me ta­kuul­la kuul­la hä­nel­tä su­lois­ta häm­mäs­te­lyä ja her­sy­viä kom­ment­te­ja.

Näin jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na voi­sin vä­hän ih­me­tel­lä, mi­ten hy­vin meil­tä Mu­hok­sen Su­vi­seu­rat me­ni­vät. Olin ni­mit­täin kym­me­nen lap­sen kans­sa siel­lä ai­no­a­na ai­kui­se­na, kun mie­he­ni jou­tui ole­maan töis­sä. Jo­tain pien­tä on­gel­maa meil­lä oli, mut­ta sii­hen saa­tiin apua ja jäi hy­vät muis­tot. On­nek­si me­nin, kun ei sit­ten seu­raa­via seu­ro­ja ol­lut­kaan.

Olen mie­tis­kel­lyt Su­vi­seu­ro­ja, hak­keen tuok­sua, ruo­hon ka­hi­naa, kie­mur­te­le­via jo­no­ja ja iloi­sia kas­vo­ja. Kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­via pu­hei­ta ja lau­lu­ja, ison tel­tan tur­val­lis­ta pu­heen­so­ri­naa. Oli iha­na, kun so­mes­sa­kin tuli vas­taan täl­lai­nen vas­taa­va lu­et­te­lo ja sii­hen liit­ty­vä ky­sy­mys: Mitä muu­ta tu­lee mie­leen? Ih­mi­set kom­men­toi­vat Su­vi­seu­ro­jen tun­nu­so­mai­sia piir­tei­tä. Haus­ka, kun muil­la­kin oli jo sama mie­li kuin it­sel­lä. Alam­me vi­rit­täy­ty­mään su­vi­seu­ra­tun­nel­maan!

Some näyt­ti par­haat puo­len­sa myös vies­ti­ket­jus­sa, joka läh­ti lap­sen­sa yk­si­näi­syy­des­tä kir­joit­ta­neen isän vies­tis­tä. Isä poh­ti, löy­tyi­si­kö lap­sel­le Su­vi­seu­rois­ta ikäis­tään seu­raa. Vies­ti sai pal­jon tyk­käyk­siä, myö­tä­tun­toa ja sy­dä­miä. Sen li­säk­si, et­tä lap­sel­le löy­tyi ys­tä­viä, ys­tä­vän sai myös yk­si vies­ti­ket­juun kom­men­toi­neen hen­ki­lön lap­si. Ihan lii­kut­tu­nee­na luin vies­ti­ket­jua ja iloit­sin ih­mis­ten ys­tä­väl­li­syy­des­tä ja aut­ta­mi­sen ha­lus­ta.

Aja­tel­kaa, ihan koh­ta kuu­lem­me omin kor­vin: ”SRK:n Su­vi­seu­rat al­ka­vat.” Ku­ten olem­me mo­net ker­rat kuu­lu­tuk­sis­ta kuul­leet, saam­me var­mas­ti myös näis­sä Su­vi­seu­rois­sa he­rä­tä uu­teen seu­ra-aa­muun, joka val­ke­nee kirk­kaa­na ja au­rin­koi­se­na. Lau­lam­me: ”Kau­nis aa­mu­au­rin­kom­me, kuin­ka pais­tat puh­taas­ti. Her­ran hy­vyys ih­meel­li­nen täyt­tää köy­hät lap­se­si.” (SL 46.) Kyl­lä meil­lä on hyvä ol­la.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00
SuviMyllymäki

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00
SuviMyllymäki

Etätöissä

15.9.2021 7.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys