JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05

Juttua muokattu:

13.7. 14:45
2020071314452820200716060500

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Tein taas per­hos­len­kin. Se on per­hos­ten­las­ken­ta­lin­ja eli reit­ti, jon­ka kier­rän noin ker­ran vii­kos­sa ke­vääs­tä syk­syyn ja las­ken ja tun­nis­tan kaik­ki päi­vä­per­ho­set, joi­ta lin­jal­la tu­lee vas­taan. Syk­syl­lä il­moi­tan ha­vain­not Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le, ku­ten kaik­ki muut­kin lin­ja­las­ki­jat ym­pä­ri Suo­men.

Tu­lok­sis­ta voi­daan pää­tel­lä sit­ten kai­ken­lais­ta. Ja an­toi­saa per­hos­las­ken­ta on it­sel­le­ni­kin: mikä oli­si sen mu­ka­vam­paa kuin kä­vel­lä au­rin­koi­sel­la il­mal­la maa­lais­mai­se­mas­sa ja nuuh­kia iha­nia ke­sän tuok­su­ja ja kat­sel­la kau­nii­ta kuk­kia ja per­ho­sia. On myös hie­noa ai­na syk­syi­sin kat­soa, kuin­ka mon­ta la­jia olen ke­sän ai­ka­na näh­nyt. Voin myös seu­ra­ta vuo­si vuo­del­ta, mi­ten joi­ta­kin per­ho­sia nä­kyy toi­si­na ke­si­nä vain muu­ta­mia ja toi­si­na taas enem­män.

Vii­mek­si len­kin kier­tä­es­sä­ni ha­vah­duin sii­hen, et­tä nok­kos­per­ho­sia len­te­lee taas ihan yh­tä run­saas­ti kuin lap­suu­des­sa­ni. Jo­ku­nen vuo­si sit­ten koko vuo­den ha­vain­to­ni oli kak­si nok­kos­per­hos­ta. Nyt tuol­la pa­rin ki­lo­met­rin pi­tui­sel­la len­kil­lä ta­pa­sin jo 50 nok­kos­per­hos­ta. Kun olin lap­si, oli ihan ta­val­lis­ta, et­tä ke­vät­tal­vel­la nok­kos­per­ho­sia löy­tyi lii­te­rin ik­ku­nal­ta, joko elä­vä­nä tai kuol­lee­na. Myös ke­säl­lä nii­tä lii­hot­te­li kuk­ka­nii­tyil­lä niin pal­jon, et­tä en oi­ke­as­taan lap­suu­des­ta mui­ta per­ho­sia hy­vin muis­ta­kaan.

Per­hos­har­ras­tus on vä­hän sa­man­lais­ta kuin ke­räi­ly. Sil­ti­kin, vaik­ka en pys­ty tap­pa­maan per­hos­ta, ku­ten jot­kut har­ras­ta­jat. Mie­les­tä­ni ih­mi­sel­lä ei ole oi­keut­ta tap­paa Ju­ma­lan luo­mia eläi­miä hu­vin vuok­si, vaik­ka ne ei­vät mon­taa päi­vää eläi­si­kään. It­se otan va­lo­ku­via per­ho­sis­ta ja ke­räi­len noi­ta ku­via.

Hie­noin per­hos­ha­vain­to­ni on Jä­mi­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta. Kat­se­lin siel­lä juh­la­port­tia il­ta-au­rin­koa vas­ten, ja yh­täk­kiä sii­nä le­pat­te­li ri­ta­ri­per­ho­nen. En ol­lut ai­kai­sem­min näh­nyt sel­lais­ta ja se näyt­ti tosi isol­ta ja juh­la­val­ta.

Vii­mek­si ku­va­sin nok­kos­per­ho­sia. Kun nyt kat­son nii­tä ku­via, niin mie­tin, et­tä on­ko ole­mas­sa mi­tään kau­niim­paa kuin per­ho­sen sii­vet! Per­hos­ten len­to on myös niin ke­vyt­tä ja iloi­sen nä­köis­tä. Ajat­te­len, et­tä se roh­kai­see unoh­ta­maan su­rut ja mur­heet ja iloit­se­maan us­kon lah­jas­ta joka het­ki, sii­tä, et­tä on kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Mi­nua pu­hut­te­lee per­hos­ten kau­neus. Tu­lee mie­leen Ju­ma­lan huo­len­pi­to. Saa tyy­tyä osaan­sa ja luot­taa, et­tä Ju­ma­la an­taa kai­ken mitä tar­vit­sen. Hän pi­tää huo­len lin­nuis­ta ja per­ho­sis­ta ja myös mi­nus­ta.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys