JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05

Juttua muokattu:

13.7. 14:45
2020071314452820200716060500

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Tein taas per­hos­len­kin. Se on per­hos­ten­las­ken­ta­lin­ja eli reit­ti, jon­ka kier­rän noin ker­ran vii­kos­sa ke­vääs­tä syk­syyn ja las­ken ja tun­nis­tan kaik­ki päi­vä­per­ho­set, joi­ta lin­jal­la tu­lee vas­taan. Syk­syl­lä il­moi­tan ha­vain­not Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le, ku­ten kaik­ki muut­kin lin­ja­las­ki­jat ym­pä­ri Suo­men.

Tu­lok­sis­ta voi­daan pää­tel­lä sit­ten kai­ken­lais­ta. Ja an­toi­saa per­hos­las­ken­ta on it­sel­le­ni­kin: mikä oli­si sen mu­ka­vam­paa kuin kä­vel­lä au­rin­koi­sel­la il­mal­la maa­lais­mai­se­mas­sa ja nuuh­kia iha­nia ke­sän tuok­su­ja ja kat­sel­la kau­nii­ta kuk­kia ja per­ho­sia. On myös hie­noa ai­na syk­syi­sin kat­soa, kuin­ka mon­ta la­jia olen ke­sän ai­ka­na näh­nyt. Voin myös seu­ra­ta vuo­si vuo­del­ta, mi­ten joi­ta­kin per­ho­sia nä­kyy toi­si­na ke­si­nä vain muu­ta­mia ja toi­si­na taas enem­män.

Vii­mek­si len­kin kier­tä­es­sä­ni ha­vah­duin sii­hen, et­tä nok­kos­per­ho­sia len­te­lee taas ihan yh­tä run­saas­ti kuin lap­suu­des­sa­ni. Jo­ku­nen vuo­si sit­ten koko vuo­den ha­vain­to­ni oli kak­si nok­kos­per­hos­ta. Nyt tuol­la pa­rin ki­lo­met­rin pi­tui­sel­la len­kil­lä ta­pa­sin jo 50 nok­kos­per­hos­ta. Kun olin lap­si, oli ihan ta­val­lis­ta, et­tä ke­vät­tal­vel­la nok­kos­per­ho­sia löy­tyi lii­te­rin ik­ku­nal­ta, joko elä­vä­nä tai kuol­lee­na. Myös ke­säl­lä nii­tä lii­hot­te­li kuk­ka­nii­tyil­lä niin pal­jon, et­tä en oi­ke­as­taan lap­suu­des­ta mui­ta per­ho­sia hy­vin muis­ta­kaan.

Per­hos­har­ras­tus on vä­hän sa­man­lais­ta kuin ke­räi­ly. Sil­ti­kin, vaik­ka en pys­ty tap­pa­maan per­hos­ta, ku­ten jot­kut har­ras­ta­jat. Mie­les­tä­ni ih­mi­sel­lä ei ole oi­keut­ta tap­paa Ju­ma­lan luo­mia eläi­miä hu­vin vuok­si, vaik­ka ne ei­vät mon­taa päi­vää eläi­si­kään. It­se otan va­lo­ku­via per­ho­sis­ta ja ke­räi­len noi­ta ku­via.

Hie­noin per­hos­ha­vain­to­ni on Jä­mi­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta. Kat­se­lin siel­lä juh­la­port­tia il­ta-au­rin­koa vas­ten, ja yh­täk­kiä sii­nä le­pat­te­li ri­ta­ri­per­ho­nen. En ol­lut ai­kai­sem­min näh­nyt sel­lais­ta ja se näyt­ti tosi isol­ta ja juh­la­val­ta.

Vii­mek­si ku­va­sin nok­kos­per­ho­sia. Kun nyt kat­son nii­tä ku­via, niin mie­tin, et­tä on­ko ole­mas­sa mi­tään kau­niim­paa kuin per­ho­sen sii­vet! Per­hos­ten len­to on myös niin ke­vyt­tä ja iloi­sen nä­köis­tä. Ajat­te­len, et­tä se roh­kai­see unoh­ta­maan su­rut ja mur­heet ja iloit­se­maan us­kon lah­jas­ta joka het­ki, sii­tä, et­tä on kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Mi­nua pu­hut­te­lee per­hos­ten kau­neus. Tu­lee mie­leen Ju­ma­lan huo­len­pi­to. Saa tyy­tyä osaan­sa ja luot­taa, et­tä Ju­ma­la an­taa kai­ken mitä tar­vit­sen. Hän pi­tää huo­len lin­nuis­ta ja per­ho­sis­ta ja myös mi­nus­ta.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
LiisaLilvanen-Pelkonen

Erilainen joulu

23.12.2022 7.45
LiisaLilvanen-Pelkonen

Nämä viikot olen elänyt muistoissa

29.11.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Näkökulmia

30.10.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Yllätin itseni!

11.9.2022 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kiitoslauluja ja ilonkyyneleitä

11.7.2022 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Uskollinen ystävä

27.4.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tallin haju

21.3.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

“Liikuttelin lieden puita, ajattelin armastani”

16.12.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lomailua

8.11.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuinka paljon pitää jaksaa?

19.9.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siniritareita

14.8.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Hautausmaan rauhaa

18.7.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lilvasjärven onnea

9.6.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Suviseurasukkia odotellessa

27.4.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Itkemisen lahja

24.3.2021 8.51
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuusivanhusten kaatuessa

17.2.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kalailo

24.1.2021 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Saamattomuutta

29.12.2020 6.10
LiisaLilvanen-Pelkonen

Muistelen isää

15.11.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kurkien siivittämänä syksyyn

18.9.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Opettajan huolet

19.8.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Äitiä ikävä

21.6.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tuoksuu keväälle

18.5.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kaakaota vuohenmaidon kera

20.4.2020 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mökistä kodiksi

11.2.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mielessä jo kylvölaatikot ja taimet

22.1.2020 6.30
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys