JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Silmiä avaava kurssiviikonloppu

9.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200209063000

Is­tun Reis­jär­ven opis­ton au­di­to­ri­os­sa kuun­te­le­mas­sa alus­tus­ta, joka avaa, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­maa vä­li­te­tään ym­pä­ri maa­il­man. Näen kar­tal­ta, kuin­ka mo­nes­ta maas­ta kuun­nel­laan Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Tun­tuu, et­tä sil­mä­ni avau­tu­vat! Nyt­hän on val­ta­va mah­dol­li­suus vä­lit­tää maa­il­man pa­ras­ta sa­no­maa kaik­ki­al­le.

”Pa­ras ra­di­o­ka­na­va”

Ke­sä­seu­ra­ra­di­ol­la on laa­ja kuu­li­ja­kun­ta. Se ruok­kii us­koa ja kut­suu ek­sy­nyt­tä va­el­ta­jaa si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Moni yk­si­näi­syy­des­sä elä­vä nuo­ri, ai­kui­nen tai van­hus saa sen avul­la kuul­la Ju­ma­lan sa­naa, lau­lu­ja ja ker­to­muk­sia us­ko­vais­ten elä­mäs­tä.

Moni per­he, joka ei pää­se Su­vi­seu­roi­hin tai opis­to­seu­roi­hin, voi osal­lis­tua ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä ta­pah­tu­miin. Vii­me ke­sä­nä eräs hen­ki­lö to­te­si­kin, et­tä se on pa­ras ra­di­o­ka­na­va.

– Minä kuun­te­len sitä ai­na, hän ker­toi.

Kuu­lem­me myös aja­tuk­sia en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nuk­sen sa­no­mas­ta ja seu­ra­mer­kis­tä. Her­ra, si­nuun minä tur­vaan -Psal­mien kir­jan koh­ta on loh­dut­ta­va. Minä saan tur­vau­tua Her­raan, ei tar­vit­se hä­täil­lä. Ih­meel­li­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, jos­sa on rau­ha ja tur­va. Myös opis­to­seu­ro­jen seu­ra­tun­nuk­set ni­vel­ty­vät sa­maan aja­tuk­seen: tar­jol­la on evan­ke­liu­min sa­no­ma.

Blo­gin teh­tä­väs­tä

Olen opis­tol­la Päi­vä­mie­hen blo­gis­tien kurs­sil­la, ja sa­maan ai­kaan kool­la on suu­ri jouk­ko SRK:n vies­tin­nän pa­ris­sa toi­mi­via ih­mi­siä: Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­jia ja leh­ti­a­vus­ta­jia, ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­keä, blo­gis­te­ja, su­vi­seu­ra­tie­do­tuk­ses­sa ja opis­to­seu­ro­jen tie­do­tuk­ses­sa työs­ken­te­le­viä. Kurs­seil­la on suu­ri jouk­ko in­nos­tu­nut­ta, mo­ti­voi­tu­nut­ta, ilois­ta ja työ­te­li­äs­tä po­ruk­kaa op­pi­mas­sa, mi­ten voim­me pal­vel­la evan­ke­liu­min vies­tin­vie­ji­nä.

Yri­tän jä­sen­tää omaa paik­kaa­ni täs­sä jou­kos­sa. Näen lu­ki­oi­käi­siä nuo­ria, nuo­ria ai­kui­sia, per­hee­ni­siä ja -äi­te­jä, kes­ki-ikäi­siä, se­ni­o­rei­ta ja pie­niä lap­sia. Ruo­ka­las­sa de­si­be­lit ylit­tä­vät sal­li­tut ra­jat, kun pu­heen­so­ri­na ja nau­ru täyt­tä­vät ti­lan.

Mie­tin, et­tä voi­ko blogi joh­dat­taa ky­se­le­mään, mis­sä on ar­mol­li­nen Ju­ma­la. On­ko blo­gil­la eh­kä joku sel­lai­nen­kin lu­ki­ja, joka et­sii rau­haa sie­lul­leen?

Ju­ma­la voi joh­dat­taa et­si­jän Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Eräs hen­ki­lö oli et­si­nyt ne­tis­tä oi­ke­aa lu­te­ri­lais­ta op­pia ja löy­tä­nyt kris­til­li­syy­den si­vus­ton. Hän oli löy­tä­nyt seu­roi­hin ja saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Ilo us­kos­ta

Kurs­si­vii­kon­lop­pu on päät­ty­mäs­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Nuo­ri kant­to­ri ka­jaut­taa uruil­la al­ku­soi­ton, ja lau­lam­me vir­ren. Kuu­lem­me päi­vän lu­ku­kap­pa­leet ja saar­nan, jos­sa ker­ro­taan Eti­o­pi­an ho­vi­her­ras­ta. Hän on pa­laa­mas­sa Je­ru­sa­le­mis­ta ru­kous­mat­kal­ta.

Ho­vi­her­ra lu­kee vau­nuis­sa Raa­mat­tua, mut­ta ei ym­mär­rä lu­ke­maan­sa. Ju­ma­la joh­dat­taa hä­nen vie­rel­leen Fi­lip­pok­sen, joka se­lit­tää tuo­ta raa­ma­tun­koh­taa ja ju­lis­taa evan­ke­liu­min Jee­suk­ses­ta. Tä­män sa­no­man ho­vi­her­ra us­koo ja jat­kaa iloi­ten mat­kaan­sa. Näin mi­nä­kin teen.

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
VesaKumpula

”Tuli tuikkaa pärehessä”

16.12.2022 6.00
VesaKumpula

”Kotisiioni – onko se joku kotona oleva ikoni?”

9.11.2022 6.00
VesaKumpula

"Vaikka raha ei tuo onnea, kyllä se helpottaa elämää"

29.9.2022 6.10
VesaKumpula

Lapsi tuo siunauksen tullessaan – suurperheen isän ajatuksia

13.9.2022 6.00
VesaKumpula

Apua voi saada yllättävissä tilanteissa

5.8.2022 7.20
VesaKumpula

Tahdon

1.7.2022 6.00
VesaKumpula

Kummin tehtävä

28.5.2022 6.00
VesaKumpula

Ystävyys

2.5.2022 6.00
VesaKumpula

Kuolema koskettaa

3.3.2022 7.00
VesaKumpula

Myhäilevä hymy

17.1.2022 6.00
VesaKumpula

Kengät

24.11.2021 6.00
VesaKumpula

Seurapenkkimuistoja vuosikymmenten varsilta

3.11.2021 6.15
VesaKumpula

Käänteentekevä suviseuramatka

9.10.2021 6.00
VesaKumpula

Aivoverenkiertohäiriö

7.9.2021 7.00
VesaKumpula

Opistoa viidessä sukupolvessa

9.8.2021 7.00
VesaKumpula

Kelpuutammeko vain "hyvät" omiksi ystäviksemme?

8.7.2021 10.59
VesaKumpula

Sitä ihmistä en halua tavata koskaan

13.6.2021 7.05
VesaKumpula

Anna minulle aikaa!

11.5.2021 7.05
VesaKumpula

Onneksi olette olemassa, ystävät

18.4.2021 6.15
VesaKumpula

Yksin

18.3.2021 7.05
VesaKumpula

Iloa elämään

23.2.2021 7.00
VesaKumpula

Tahdon voima

5.2.2021 6.15
VesaKumpula

Älkää pelätkö

21.12.2020 6.05
VesaKumpula

Isä

7.11.2020 6.05
VesaKumpula

Jospa kuitenkin

18.10.2020 6.00
VesaKumpula

Työtä voi löytyä yllättävistä paikoista

2.10.2020 7.05
VesaKumpula

He saivat toisensa

20.7.2020 6.15
VesaKumpula

Yrittänyttä ei laiteta

13.6.2020 6.00
VesaKumpula

Kirje äidilleni

11.5.2020 6.35
VesaKumpula

Uusi normaali

18.4.2020 6.25
VesaKumpula

Kotipesän neljä vuosikymmentä

9.3.2020 6.15
VesaKumpula

Äiti

4.1.2020 6.01
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys