JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

Nykyiset blogit
7.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

5.1. 10:17
2022010510171520220107060000

Ni­mi­merk­ki Van­hem­muut­ta op­pi­mas­sa

Äi­ti pi­te­lee sy­lis­sään pien­tä vau­vaa hys­sy­tel­len ja yrit­tä­en löy­tää so­pi­vaa asen­toa, jot­ta täl­lä oli­si hel­pom­pi ol­la. Aja­tus ha­vah­tuu: pal­jon­ko­han kel­lo mah­ta­nee ol­la? Vä­sy­nyt kat­se et­sii kel­loa. Jo yli puo­le­nyön, to­te­aa äi­ti epä­toi­voi­ses­ti. Isäl­lä oli­si aa­mul­la ai­kai­nen he­rä­tys töi­hin – kuin­ka­han hän jak­saa töis­sä? Vie­res­tä kuu­luu tur­hau­tu­nut­ta mu­ti­naa, jos­ta tie­tää isän ole­van sa­mois­sa miet­teis­sä.

Läm­pöi­set mut­ta huo­les­tu­neet sil­mät kat­so­vat sy­lis­sä it­ke­vää vau­vaa, jon­ka ma­ha­ki­pu ei tah­do rau­hoit­tua. Niin avu­ton olo: mi­ten aut­taa pien­tä? Sa­mal­la, kun huo­li isän yö­u­nis­ta pai­naa miel­tä, myös äi­din oma vä­sy­mys tah­too hyö­kä­tä pääl­le. Tu­lee­ko joka yö ole­maan täl­lais­ta? Kuin­ka tätä jak­saa?

Vih­doin kah­del­ta yöl­lä vau­van ma­ha­ki­pu hel­pot­taa, ja hä­net saa las­kea nuk­ku­maan omaan sän­kyyn. Aja­tuk­sia hii­pii mie­leen. Kuin­ka oli­si voi­nut ol­la help­poa, jos oli­sim­me vie­lä ol­leet kah­den? Mik­si juu­ri meil­le tuli herk­kä­vat­sai­nen, it­kui­nen vau­va? Mik­si muil­la kuu­los­taa ole­van tyy­ty­väi­siä ja help­po­hoi­toi­sia vau­vo­ja? Olen­ko it­se huo­no van­hem­pi? Aja­tuk­set säi­käyt­tä­vät ai­van. Mitä ih­met­tä minä oi­kein mie­tin? Sel­väs­ti sie­lun­vi­hol­li­nen yrit­tää nyt kat­ke­ruut­ta ja vää­ryyt­tä is­tut­taa aja­tuk­siin.

Kyy­nel­ten tul­les­sa pos­kil­le äi­ti pai­nau­tuu mie­hen­sä kai­na­loon. "Saan­ko us­koa syn­ti­ni an­teek­si?" Mies ha­laa vai­mo­aan ja saar­naa syn­nit an­teek­si ky­sy­en sa­mal­la myös it­sel­leen evan­ke­liu­mia.

Mies si­lit­tää vai­mon­sa tuk­kaa ja sa­noo: "Kyl­lä me sel­vi­äm­me." Äi­din mie­li al­kaa tyyn­tyä. Luot­ta­mus sel­vi­ä­mi­seen he­rää. Sie­lun­vi­hol­li­sen ää­ni ka­to­aa. Äi­ti kiit­tää Ju­ma­laa suu­res­ta pie­nes­tä ih­mees­tä; kuin­ka juu­ri he saa­vat ol­la tä­män pie­nen ih­mis­tai­men van­hem­pia!

Ei äi­ti aja­tel­lut van­hem­muu­den ole­van ai­na help­poa. Ei­kä sitä, et­tä ku­kaan oli­si heti val­mis van­hem­mak­si. Sii­hen saa kas­vaa yh­des­sä, toi­nen tois­taan tu­kien. Myös evan­ke­liu­min tuo­mal­la voi­mal­la on suu­ri mer­ki­tys, se aut­taa muis­ta­maan, et­tä Ju­ma­la pi­tää lap­sis­taan huo­len. Hän ei hyl­kää sil­loin­kaan, kun mat­ka vä­syt­tää.

Pien­tä tu­hi­si­jaa vie­lä kur­ka­tes­sa hymy äi­din hii­pii kas­voil­le. Hei­dän tyt­tön­sä! Tämä pie­ni saa kas­vaa rak­kau­den ja an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min kes­kel­lä. Hän opet­taa hei­tä van­hem­mik­si, he saa­vat täl­tä pie­nel­tä vie­lä pal­jon op­pia. Tu­tut Sii­o­nin lau­lun sa­nat soi­vat mie­les­sä: "Soit, Her­ra, lap­sen mei­dän per­hee­seem­me, hil­jen­sit syn­ty­mäl­lään as­ke­leem­me. On pie­ni lap­si ai­na ih­me suu­ri, hä­nes­sä, Her­ra, läs­nä olet juu­ri..." (SL 149:1.)

Uni al­kaa vie­dä voi­ton. Vii­mei­nen aja­tus en­nen un­ta on se, et­tä kuin­ka voi­kaan ol­la näin on­nel­li­nen olo.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys