JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tallin haju

21.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.3. 11:21
2022031111210920220321060000

Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Aje­lin yh­te­nä il­ta­na töis­tä ko­tiin. Ker­ran vii­kos­sa työ­mat­ka on noin vii­si­kym­men­tä ki­lo­met­riä suun­taan­sa ja kuun­te­len ää­ni­kir­jo­ja ajan­ku­luk­si. Vä­hän jo vä­syt­ti­kin. Sii­nä jos­tain syys­tä pyyh­käi­sin ne­nän vier­tä hans­kal­la ja ha­vah­duin yh­täk­kiä tuok­suun. Sa­non “tuok­suun”, vaik­ka se oli­si mo­nen mie­les­tä paha haju. Olin ni­mit­täin epä­huo­mi­os­sa lait­ta­nut kä­tee­ni sel­lai­set hans­kat, joi­ta pi­dän ko­to­na eläi­miä hoi­del­les­sa ja pi­ha­hom­mis­sa, ja ne tuok­sui­vat lam­paal­le. Oli ihan pak­ko nuuh­kais­ta vie­lä uu­del­leen.

Kun rap­sut­te­len ja ha­lai­len lam­mas­ta, sa­non sil­le usein, et­tä kyl­lä­pä hai­set hy­väl­le lam­paal­le. En tie­dä, mik­si se on mi­nul­le niin hyvä tuok­su. Eh­kä mi­nul­la on eri­lai­nen ”maku” näis­sä ha­ju­a­si­ois­sa.

Muis­tan lap­suu­des­ta sel­lai­sen ta­pauk­sen, kun olim­me äi­din ja sis­kon kans­sa kä­ve­lyl­lä. Olin noin ne­li­vuo­ti­as ja pot­kut­te­lin kel­kal­la. Äi­ti veti sis­ko­a­ni pul­kas­sa. Kul­jim­me yh­den maa­lais­ta­lon ohi, ja äi­tiä ko­vas­ti hait­ta­si se haju. Se jäi mie­lee­ni. Ih­met­te­lin, mik­si haju oli äi­din mie­les­tä niin paha, vaik­ka omas­ta mie­les­tä­ni se oli hyvä.

Jos­kus on vä­hän hä­vet­tä­nyt­kin sa­noa, et­tä tu­lee niin hyvä olo, kun naa­pu­ri ajaa lan­taa pel­lol­le, on ke­vät ja olen ko­to­na. Toi­set ei­vät voi näh­dä sii­nä mi­tään hy­vää. Ajat­te­len, et­tä eh­kä mi­kään tuok­su ei ole hyvä ei­kä paha, vaan se yh­dis­tyy ai­na jo­hon­kin muu­hun asi­aan, joka mää­rit­tää sen laa­dun.

Nämä muis­tot tu­li­vat mie­lee­ni sii­nä töis­tä ko­tiin ajel­les­sa ja joh­ti­vat aja­tuk­set myös tal­lin ha­juun. Sii­hen ha­juun, jon­ka us­ko­vai­nen ”hais­taa” toi­ses­ta us­ko­vai­ses­ta. Ha­juun, jon­ka avul­la löy­tää toi­sen us­ko­vai­sen luo ja jota toi­sel­la ta­val­la us­ko­vat pi­tä­vät ou­to­na ja pa­ha­na, hal­vek­sit­ta­va­na­kin. Vaik­ka tämä haju on ver­taus­ku­val­li­nen, se on oi­kea tal­lin haju sii­nä mie­les­sä, et­tä Jee­sus syn­tyi tal­lis­sa vaa­ti­mat­to­mis­sa olois­sa. Sii­tä tuo sa­non­ta il­mei­ses­ti tu­lee­kin.

Vaik­ka maa­il­man ih­mi­set jos­kus hal­vek­si­vat us­ko­vai­sia, tun­tuu hy­väl­tä ja ko­toi­sal­ta, kun jos­sain ti­lan­tees­sa odot­ta­mat­ta ”hais­taa” tun­te­mat­to­mas­ta ih­mi­ses­tä tal­lin ha­jun. Ei tar­vit­se kuin muu­ta­ma sana vaih­taa, jos si­tä­kään, niin huo­maa, et­tä meil­lä on sama us­ko ja ym­mär­rys.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys