JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tuok­suu ke­vääl­le

18.5.2020 6.25

Juttua muokattu:

14.5. 13:27
2020051413273020200518062500

Kä­vin os­ta­mas­sa or­vok­ke­ja hau­doil­le. No, os­tin nii­tä myös ko­tiin. Niin hie­no­ja vä­re­jä!

Va­lit­sin si­ni­siä hau­doil­le ja orans­se­ja ko­tiin. En ol­lut ai­kai­sem­min orans­se­ja or­vok­ke­ja näh­nyt­kään, se lie­nee uu­tuus­vä­ri. Ihan kaik­kea ha­lu­a­maa­ni en raas­ki­nut os­taa, mut­ta eh­kä vie­lä en­nen ke­sää.

Or­vo­kit is­tu­tin ulos, mut­ta muut kuk­ka­set vein vie­lä läm­pi­mään kas­vi­huo­nee­seen, vaik­ka enää ei pi­täi­si pak­ka­sia tul­la. Vie­tin puo­li päi­vää kas­vi­huo­nees­sa ja kou­lin kyl­vä­mi­ä­ni kuk­ka­sia ja is­tut­te­lin to­maa­tin tai­mia. Nau­tin, kun oli läm­min­tä ja sor­met mul­las­sa ja tuok­sui to­maa­til­le ja ke­vääl­le.

Mie­tin tai­mia ja nii­den kas­vua ja koko ke­vät­tä, kaik­kea sitä vaa­le­an­vih­re­ää ja lin­tu­jen­kon­sert­tia pi­hal­la. Sitä mi­ten kaik­ki he­rää eloon, it­se­kin he­rään vä­hän niin kuin tal­vi­hor­rok­ses­ta. Ke­vääl­lä juok­sen sin­ne ja tän­ne ja nuuh­kin il­maa ja vaah­te­ran sil­mu­ja, mais­tan­kin, ja vä­lil­lä is­tah­dan sam­ma­len peit­tä­mäl­le ki­vel­le.

Ke­vääl­lä on eri­tyi­sen help­poa aja­tel­la, et­tä Ju­ma­la il­moit­taa it­sen­sä luon­nos­sa. To­del­la­kin! Joka ke­vät Hän lait­taa puut vi­her­tä­mään, ruo­hon kas­va­maan. Mikä luo­mis­voi­ma!

Mo­nes­ti ajat­te­len, et­tä ke­vääl­lä kaik­ki tun­tuu pa­rem­mal­ta, ke­vy­em­mäl­tä, eh­kä hel­pom­mal­ta. Päi­väl­lä ei ole mur­hei­ta tai nii­tä ei eh­di ajat­te­le­maan, kun on niin pal­jon kau­nis­ta. Toi­saal­ta il­tai­sin valo ul­ko­na vä­he­nee, tu­lee pi­me­ää ja ikä­vä­kin hii­pii hel­pom­min mie­leen, ja suru.

Olet­ko sinä ko­ke­nut, et­tä ke­vät tuo eri­lai­sia tun­tei­ta, jot­ka voi­vat vaih­tua no­pe­as­ti­kin? Eh­kä sik­si joku vä­syy eri­tyi­ses­ti ke­väi­sin.

Kas­vi­huo­ne­päi­vän il­ta­na al­koi epäi­lyt­tää, et­tä tu­lee­ko­han sit­ten­kin vie­lä lii­an kyl­mä yö to­maa­teil­le. Läm­pöä oli­si al­le kym­me­nen as­tet­ta. Jos ne pa­lel­tui­si­vat yön ai­ka­na, koko ke­vään kas­va­tus me­ni­si huk­kaan. Ei aut­ta­nut kuin läh­teä et­si­mään har­so­ja lii­te­ris­tä. Le­vit­te­lin to­maat­tien pääl­le hal­la­har­sot. Kyl­lä nii­den nyt pi­täi­si tar­je­ta, ajat­te­lin.

Pää­tin, et­tä huo­men­na vie­lä kyl­vän uu­sia kuk­kia, au­rin­gon­kuk­kia ja kras­sia. Ja toi­von, et­tä niis­tä kas­vaa lop­pu­ke­sän pi­ris­tä­jiä. Kas­vaa, jos Ju­ma­la an­taa niil­le kas­vun.

On iha­na aja­tel­la, et­tä huo­men­na on uu­si aa­mu ja pian koit­taa kesä.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää.Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies