JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15

Juttua muokattu:

2.6. 10:15
2022060210152020220603061500

Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Tätä iha­nin­ta ke­vään ai­kaa olen odot­ta­nut, ja nyt nau­tin joka het­kes­tä. Kul­jen mel­kein­pä aa­mus­ta il­taan pi­hal­la, mi­kä­li on pou­taa. Joka ke­vät vain ih­met­te­len, mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä noin no­pe­as­ti al­kaa vi­her­tää ja il­ma täyt­tyä lin­tu­jen lau­lus­ta. Nyt meil­lä päin pel­lot on taas kau­neim­man nä­köi­set, pie­net vih­re­ät oraat kul­ke­vat nä­teis­sä ri­veis­sä ja mel­kein­pä voi näh­dä, kun ne ve­ny­vät pi­tuut­ta lem­pe­än sa­teen kas­te­le­ma­na.

Sade voi­mis­ti myös tuo­men tuok­sun, ja se lei­jai­lee ym­pä­ri pi­haa. Yri­tän säi­löä kaik­kia tuok­su­ja ja mai­se­maa ai­vo­so­pu­koi­hin tu­le­via tyl­sem­piä vuo­de­nai­ko­ja var­ten. Met­säs­sä kä­vel­les­sä­ni nap­paan muu­ta­man kuu­sen­ker­kän suu­hu­ni. Myös voi­kuk­kia ja vuo­hen­put­kia hauk­kaan vä­lil­lä.

Pel­käs­tään ihai­luun ja kul­ke­mi­seen ei ole ai­kaa, vaan pi­tää saa­da vil­je­ly­kas­ve­ja kas­va­maan. To­maa­tit us­kal­sin jo is­tut­taa kas­vi­huo­ne­hök­ke­liin, ja si­pu­lit is­tu­tin la­vaan, kuin myös pork­ka­nat ja pu­na­juu­ret ja re­tii­sit. Vii­me lau­an­tai­na teim­me pe­ru­na­maan niin, et­tä kuo­rin ruo­ho­ker­rok­sen pois ja mie­he­ni möy­hen­si al­la ole­vaa maa­ta ja kär­rä­si kom­pos­ti­mul­taa se­kaan. Sit­ten lai­toin va­koi­hin pe­ru­nat ja pääl­le kat­teek­si vii­me tal­ven hei­nää.

Tä­nään rai­va­sin van­han man­sik­ka­maan kaa­li­maak­si ja pys­ty­tin verk­ko­tun­ne­lin sii­hen, et­tei­vät kem­pit hyök­kää heti kaa­lin­leh­tien kimp­puun. Vie­lä pi­täi­si teh­dä li­sä­maa­ta kur­pit­soil­le ja kur­kuil­le, mo­nen­lai­sil­le sa­laa­teil­le ja kuk­ka­sil­le.

Kaik­ki puu­tar­ha­työt on mie­les­tä­ni mah­dot­to­man iha­nia. Mut­ta tänä ke­vää­nä sitä iha­nuut­ta on hiu­kan var­jos­ta­nut huo­li sii­tä, pi­täi­si­kö va­rau­tua jo­ten­kin vie­lä enem­män en­si tal­veen. On­ko nä­län­hä­tä li­sään­ty­nyt? Nyt on vä­läy­tel­ty vä­lil­lä, et­tä jo en­si syk­sy­nä saat­taa ol­la ruu­as­ta pu­laa. Ny­kyi­sil­lä vil­jel­mil­lä­ni eläi­sin eh­kä muu­ta­man vii­kon. Mo­nen­lai­sia ih­met­te­ly­jä on käy­nyt mie­les­sä sii­tä, mi­ten maa­ta­lout­ta on ta­hal­laan ajet­tu alas jo vuo­sia niin, et­tä em­me ole enää oma­va­rai­sia.

Kun kai­ken­lai­sia aja­tuk­sia pyö­rit­te­len vä­lil­lä mie­les­sä­ni, pää­dyn kui­ten­kin ai­na sii­hen, et­tä kyl­lä me voi­daan luot­taa sii­hen, et­tä Tai­vaan Isä mei­dät ruok­kii, vaik­ka mil­lai­nen nä­län­hä­tä tu­li­si. Tai sit­ten jos ei ruo­ki, niin ot­taa luok­seen.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys