JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Py­häin­päi­vään si­säl­tyy vies­ti toi­vos­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
31.10.2018 6.36

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282920181031063600

Py­häin­päi­vää vie­te­tään loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa. Mar­ras-sana tar­koit­taa kuol­lut­ta. Mar­ras­kuu­hun men­nes­sä ke­sän ku­kat ovat la­kas­tu­neet ja kuol­leet.

Jo esik­ris­til­li­sel­lä ajal­la tä­hän ai­kaan vuo­des­ta muis­tet­tiin su­vun vai­na­jia. Kris­til­li­ses­sä ka­len­te­ris­sa vai­na­jien muis­to­päi­vän kek­rin kor­va­si py­häin­päi­vä. Py­häin­päi­vä­nä muis­tam­me eri­tyi­ses­ti nii­tä lä­hei­si­äm­me, jot­ka le­pää­vät jo ajan ra­jan toi­sel­la puo­lel­la odot­ta­mas­sa ylös­nou­se­mus­päi­vää.

Py­häin­päi­vä on su­lau­tu­ma kah­des­ta juh­las­ta, kaik­kien py­hien päi­väs­tä ja kaik­kien us­ko­vien vai­na­jien muis­to­päi­väs­tä. Kir­kon alt­ta­rin puo­liym­py­rä muis­tut­taa py­hien yh­tey­des­tä. Päi­vä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa tai il­ta­kir­kon yh­tey­des­sä lu­e­taan vuo­den ai­ka­na kuol­leet ja hau­da­tut seu­ra­kun­ta­lai­set. Kir­kois­sa py­häin­päi­vä on kirk­ko­vuo­den py­his­tä nel­jän­nek­si suo­si­tuin.

Moni sel­lai­nen­kin, jon­ka side kirk­koon ja kris­til­li­seen us­koon on ohut, py­säh­tyy päi­vän sa­no­man ää­rel­lä. Sana py­häin­päi­vä tuo mo­nen mie­leen kau­nii­ta mie­li­ku­via ja muis­to­ja.

Omai­set vie­vät edes­men­nei­den lä­heis­ten­sä hau­doil­le kynt­ti­löi­tä, sep­pe­lei­tä ja kuk­kia. Pi­me­ää hau­taus­maa­ta va­lai­se­va kynt­ti­löi­den va­lo­me­ri on kos­ket­ta­va näky. Sa­dat ja tu­han­net kynt­ti­lät vies­tit­tä­vät hau­taus­mail­la päi­vän sa­no­mas­ta.

Kris­til­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta py­häin­päi­väs­sä olen­nai­sin­ta on aja­tus kuo­le­man voit­ta­mi­ses­ta, us­ko­vien kris­tit­ty­jen kil­voit­te­lus­ta tä­män­puo­lei­ses­sa ja au­tuu­des­ta tuon­puo­lei­ses­sa. Kris­til­li­seen py­häin­päi­vään kuu­luu­kin vai­na­jien muis­te­lun li­säk­si myös toi­vo, sil­lä kuo­le­ma ei mer­kit­se lop­pua, vaan ikuis­ta elä­mää Kris­tuk­sen tuo­mas­sa val­keu­des­sa, jos­ta py­häin­päi­vän kynt­ti­löi­den­kin aja­tel­laan muis­tut­ta­van. Us­kos­sa pois nuk­ku­neet py­hät tur­vau­tui­vat elä­mäs­sään Kris­tuk­sen val­mis­ta­maan pe­las­tuk­seen.

Jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si on Ju­ma­lan py­hit­tä­mä­nä pyhä ja osal­li­nen py­hien yh­tey­des­tä. Us­kon­tun­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti hän saa täs­sä py­hien yh­tey­des­sä ol­la osal­li­se­na syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta ja ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 31.10.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Jar­mo Määt­tä

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys