JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Herkullisen juurileivän taitaja

Puhutaan maasta ja taivaasta
9.3.2024 8.00

Juttua muokattu:

7.3. 13:46
2024030713461320240309080000

Suvi Ris­to­lai­nen

Pe­rin­tei­nen, juu­reen lei­vot­tu ruis­lei­pä on tut­tu jo­kai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Mut­ta kaik­ki ei­vät tie­dä, et­tä myös vaa­le­an lei­vän voi lei­poa juu­rel­la.

Jo­en­suu­lai­nen abi­tu­rient­ti Ven­la Ris­to­lai­nen löy­si tien­sä ha­pan­juu­ri­lei­von­nan pa­riin so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta. Ins­tag­ra­min ly­hyt­vi­de­ois­sa ame­rik­ka­lai­sil­la ti­leil­lä oli toi­nen tois­taan kau­niim­pia ja her­kul­li­sem­man nä­köi­siä maa­lais­lei­piä. Ris­to­lai­nen kiin­nos­tui lei­vis­tä niin, et­tä al­koi et­siä enem­män tie­toa asi­as­ta. Fa­ce­boo­kin ha­pan­juu­ri­lei­von­taan kes­kit­ty­vä ryh­mä tuli tu­tuk­si. Lo­pul­ta tie vei myös kir­jas­toon, jos­ta hän lai­na­si vaa­le­an juu­ri­lei­vän sa­loi­hin opas­ta­van kir­jan.

Ha­pan­juu­ri­lei­vän val­mis­tus ei sovi hä­täi­sil­le.

– Mat­ka juu­res­ta val­miik­si lei­väk­si kes­tää vä­hin­tään vuo­ro­kau­den, mut­ta voi vie­dä use­am­man­kin päi­vän, Ris­to­lai­nen sa­noo.

En­nen kuin pää­see kä­sik­si it­se lei­vän­te­koon, on ol­ta­va juu­ri. Sen voi teh­dä it­se, saa­da toi­sel­ta lei­po­jal­ta, tai vaik­ka­pa he­rä­tel­lä eloon iso­äi­din van­han tai­ki­na­tii­nun reu­nois­ta löy­ty­nees­tä kui­vu­nees­ta tai­ki­nas­ta. Val­mis juu­ri säi­ly­te­tään jää­kaa­pis­sa.

– Juu­ren voi myös kui­vat­taa tai säi­lyt­tää pa­kas­ti­mes­sa, Ris­to­lai­nen huo­maut­taa.

Lei­von­ta on Ris­to­lai­sel­le har­ras­tus, jos­ta saa hy­vän mie­len. Tänä ke­vää­nä se an­taa myös ren­tout­ta­vaa vas­ta­pai­noa kir­joi­tuk­siin lu­ke­mi­sel­le. On­nis­tu­mi­nen ja uu­den op­pi­mi­nen tuo­vat iloa. Juu­reen lei­vot­tu lei­pä mais­tuu täy­te­läi­sel­le, ja ra­pea kuo­ri lei­kat­tui­ne ko­ris­te­ku­vi­oi­neen so­pii juh­la­vam­paan­kin ruo­ka­pöy­tään.

– Lei­vän maku on ai­na hyvä, mut­ta ul­ko­nä­kö ei on­nis­tu joka ker­ta, Ris­to­lai­nen nau­rah­taa.

– Pi­dän sii­tä, et­tä voin lei­poa lei­pää il­man hii­vaa. Ja sa­mal­la juu­rel­la voi ko­hot­taa myös mo­nia mui­ta lei­von­nai­sia, hän li­sää.

Säh­kö­uu­nin luuk­ku au­ke­aa ja höy­ry pur­kau­tuu ulos. Läm­pi­män lei­vän tuok­su le­vi­ää koko ta­loon. En­sin keit­ti­ön­pöy­dän reu­nal­la oli seis­syt nou­se­mas­sa la­si­pur­kil­li­nen hy­vin­voi­vaa juur­ta. Tai­ki­na oli se­koi­tet­tu ja kään­nel­ty use­aan ker­taan, ko­ho­tet­tu huo­lel­la ja lo­pul­ta an­net­tu odot­taa muo­toil­tu­na vii­le­äs­sä. Pin­taan oli lei­kat­tu te­rä­väl­lä veit­sel­lä ko­ris­te­ku­vi­ot, ja vii­mein lei­pä oli nos­tet­tu va­lu­rau­ta­pa­das­sa kuu­maan uu­niin. Nyt lei­vän an­ne­taan seis­tä vä­hin­tään tun­nin ver­ran, sit­ten se on val­mis syö­tä­väk­si. Täs­tä lei­väs­tä ei mene mu­rus­ta­kaan huk­kaan, sii­tä pi­tä­vät pik­ku­si­sa­ruk­set huo­len.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys