JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Jo­han­nan päi­vä­nä kak­kua tar­jol­la

Martikainen Päivi
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.7.2018 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180721062800

– On sy­käh­dyt­tä­vää, et­tä Luu­kas ker­too yh­den Jee­suk­sen hau­dal­le pää­si­äi­saa­mu­na men­neen nai­sen ni­men ol­leen Jo­han­na (Luuk. 24:10). Hä­nes­tä tuli yk­si ylös­nou­se­muk­sen en­sim­mäi­sis­tä to­dis­ta­jis­ta ja ilo­sa­no­man vie­jis­tä, ker­too Jo­han­na Lu­mi­jär­vi.

Hän tie­tää, et­tä Jo­han­na mer­kit­see ”Jah­ve on ar­mol­li­nen”.

– Ha­lu­ai­sin elä­mäs­sä­ni ai­na muis­tut­taa Ju­ma­lan ar­mos­ta, sil­loin­kin kun mei­dän ih­mis­ten ar­mo mei­naa ol­la kor­til­la.

Nais­ten­vii­kol­la on Jo­han­nan mie­les­tä kiva viet­tää ni­mi­päi­vää, kos­ka sil­loin ni­mi­päi­vät ko­ros­tu­vat. Myös hä­nen kol­mel­la sis­kol­laan ja kol­mel­la kum­mi­ty­töl­lään on nais­ten­vii­kon an­si­os­ta syy­tä juh­laan.

– Meil­lä on ai­na juh­lit­tu syn­ty­mä- ja ni­mi­päi­viä. Sik­si tar­jo­an kak­ku- tai jäts­ki­kah­vit heil­le, jot­ka tu­le­vat ky­lään tuol­la vii­kol­la. Tänä vuon­na sis­kon­poi­ka­ni Ii­sak pää­see ri­pil­le ni­mi­päi­vä­nä­ni, jo­ten ka­kut tai­de­taan syö­dä heil­lä.

Kuva: Un­ni Pu­ra­nen

ON­KO SI­NUL­LA TAI TU­TUL­LA­SI NI­MI­PäI­Vä EN­SI KUUS­SA? IL­MOIT­TAU­DU HAAS­TA­TEL­TA­VAK­SI PäI­Vä­MIE­HEN NI­MI­PäI­VY­RIIN OSOIT­TEE­SEEN pm.toi­mi­tus@srk.fi. MUIS­TA KY­SYä EH­DOK­KAAL­TA LUPA.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.7.2018

PäiviMartikainen
8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys