JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ju­ma­lan sa­nat loh­dut­ta­vat maan­vil­je­li­jää

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.5.2020 6.25

Juttua muokattu:

22.5. 13:43
2020052213430320200523062500

Kuva Nikolalta

Kuva Nikolalta

Mai­ja Haho

Sii­ka­jo­ki­sel­le kar­ja­ti­lal­li­sel­le Satu Ni­ko­lal­le lä­hei­nen raa­ma­tun­koh­ta on 1. Moo­sek­sen kir­jas­sa: ”Niin kau­an kuin maa py­syy, ei lak­kaa kyl­vö ei­kä kor­juu, ei vilu ei­kä hel­le, ei kesä ei­kä tal­vi, ei päi­vä ei­kä yö” (8:22).

– Eri­tyi­sen lä­hel­le se tu­lee näin maan­vil­je­li­jä­nä. Ju­ma­lan kä­des­sä on il­mat, päi­vän- ja vuo­den­kier­rot ja kaik­ki mitä sii­hen liit­tyy. Mei­dän työl­lem­me on lu­vat­tu py­sy­vyys. Ju­ma­la on sää­tä­nyt vil­je­le­mi­sen, ei­kä se tule lop­pu­maan en­nen kuin maa­il­mal­le tu­lee lop­pu. Kaik­ki ih­mi­set tar­vit­se­vat ruo­kaa joka päi­vä.

Ni­ko­lan mu­kaan moni asia muis­tut­taa Luo­jas­ta:

– Kui­va kesä, pak­ka­sen pa­ne­ma vil­ja­pel­to, on­nis­tu­neet sa­don­kor­juut, ra­juil­mat, uk­ko­set, hie­not hiih­to­ke­lit tai nii­den puu­te. Ja sii­hen on tyy­ty­mi­nen, min­kä ke­lin ai­ka on mil­loin­kin.

Raa­ma­tun­koh­ta on nous­sut esiin seu­rois­sa sekä maan­vil­je­li­jöi­den kurs­sil­la.

– Saan sii­tä voi­maa, loh­tua ja roh­keut­ta oman ton­tin hoi­toon. Ajat­te­len myös sitä hen­gel­lis­tä kyl­vöä ja kor­juu­ta, joka ei lopu en­nen kuin maa lop­puu. Ja nyt ko­ro­na-ai­ka­na kyl­vö­työ­tä ta­pah­tuu pal­jon ne­tis­sä, jän­nä kyl­vö­vak­ka on Ju­ma­lal­la!

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys