JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kan­ta­va aja­tus: Pie­ta­ri­lai­sen tau­lun kos­ket­ta­va ta­ri­na

Puhutaan maasta ja taivaasta
19.8.2021 8.00

Juttua muokattu:

17.8. 10:13
2021081710132020210819080000

Kaisa Heikkala

Kaisa Heikkala

In­ke­ri Heik­ka­la

Po­si­o­lai­nen El­sa Ryy­nä­nen ker­too lin­ja-au­to­ret­kis­tä, joi­ta Heik­ki­län Paa­vo jär­jes­ti Ro­va­nie­mel­tä 1980-lu­vul­la Pie­ta­riin.

– Pie­ta­ris­sa seu­rois­sa yk­si suo­men kiel­tä pu­hu­va nai­nen näyt­ti mi­nul­le tau­lua, jos­sa oli la­sin ta­ka­na pie­ni ryp­pyi­nen pa­pe­ri. Sii­nä luki sa­nat: Tä­nään aut­taa Her­ra. Nai­nen ker­toi, mi­ten mi­lii­sit oli­vat löy­tä­neet hei­dän ko­to­aan vir­si­kir­jan, ja hän ja äi­ti oli­vat jou­tu­neet sen vuok­si Si­pe­ri­aan. Si­pe­ri­as­sa äi­ti oli löy­tä­nyt tas­kus­taan pa­pe­ri­la­pun, jo­hon oli kir­joi­tet­tu tuo lau­se.

Ryy­nä­sen ää­ni sor­tuu, kun hän jat­kaa ker­to­mus­ta:

– Ajat­te­le, mi­ten nii­nä pit­ki­nä, vai­kei­na vuo­si­na äi­ti ja ty­tär oli­vat ai­na uu­des­taan ot­ta­neet esiin lap­pu­sen, it­ke­neet ja siu­nan­neet toi­si­aan. Ju­ma­la oli aut­ta­nut jak­sa­maan ja var­jel­lut us­ko­mas­sa.

Seu­raa­val­la Pie­ta­rin mat­kal­la nai­nen oli an­ta­nut hä­nel­le tau­lun, jo­hon oli kir­jail­lut sa­nat. Tau­lu on El­sa Ryy­nä­sel­le tär­keä. Mo­ne­na vai­ke­a­na het­ke­nä hän on ot­ta­nut sen kä­teen­sä ja muis­tel­lut sen ta­ri­naa.

– Joka päi­vä saan luot­taa tuo­hon lu­pauk­seen.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys