JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kivointa on päiväkerhossa

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

18.1. 11:49
2024011811492820240120090000
Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Ella Setälä

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Ella Setälä

El­la Se­tä­lä

Päi­vä­mie­hen ta­ka­si­vul­la al­koi vuo­den alus­ta Mi­nun ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­ni -sar­ja, jos­sa esi­tel­lään kaik­ki Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Ed­la Se­tä­län ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys on Ala­vu­del­la.

Esi­kou­lui­käi­nen Ed­la Se­tä­lä on muut­ta­nut Ala­vu­del­le vuon­na 2019. Hän on siis pie­nes­tä as­ti käy­nyt Ala­vu­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä seu­rois­sa. Hän käy seu­rois­sa äi­din, isän ja si­sa­rus­ten­sa kans­sa.

– Lem­pi­paik­ka­ni rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on ylä­ker­ta, kos­ka siel­lä pi­de­tään päi­vä­ker­hoa, Ed­la miet­tii.

Py­hä­kou­lu ja päi­vä­ker­ho ovat Ed­lan ikäi­sil­le suun­nat­tua oh­jel­maa.

– Päi­vä­ker­hos­sa käy­mi­nen on mie­les­tä­ni ki­voin­ta, kos­ka sin­ne saa ot­taa omat eväät mu­kaan ja saa leik­kiä ka­ve­rei­den kans­sa yh­des­sä, Ed­la to­te­aa.

Myös toi­min­ta­päi­vät eli Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen omat myy­jäi­set ovat Ed­lal­le mie­lui­sia.

Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Ed­la on pääs­syt ko­kei­le­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen teh­tä­viä. Hän on ol­lut van­hem­pien­sa mu­ka­na sii­vo­a­mas­sa ja keit­ti­ö­vuo­ros­sa.

– Keit­ti­öl­lä ole­mi­nen oli mu­ka­vaa, kun sain siel­lä omia pie­niä teh­tä­viä, Ed­la ker­too.

Hän ha­lu­aa mie­lel­lään osal­lis­tua myös jat­kos­sa täl­lai­siin teh­tä­viin.

Tu­le­vai­suu­des­sa Ed­la pää­see osal­lis­tu­maan myös raa­mat­tu­luok­kaan ja nuor­ten per­jan­tai­hin. Nii­hin hän on­kin pääs­syt jo tu­tus­tu­maan ol­les­saan äi­din mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä il­to­ja.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys