JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pie­niä suu­res­sa suun­ni­tel­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
11.5.2020 6.50

Juttua muokattu:

8.5. 16:07
2020050816075220200511065000
– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

Sirk­ka Leh­to

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Mer­vi Sou­kan ”voi­ma­lau­se” löy­tyy Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta (6:26): ”Kat­so­kaat tai­vaan lin­tu­ja, ei he kyl­vä ei­kä nii­tä, ei myös ko­koa rii­heen, ja tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii hei­dät. Et­te­kö te pal­joa enem­pi ole kuin he?”

– Koh­ta ker­too, et­tä olem­me eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan sy­dä­mel­lä huo­li­nem­me ja mur­hei­nem­me. Mei­dän ei tar­vit­se kui­ten­kaan ylen­mää­rin kan­taa huol­ta, vaan saam­me kään­tyä tai­vaan Isän puo­leen ja pyy­tää voi­mia ja tai­to­ja.

– Se ker­too myös, et­tä it­ses­säm­me olem­me pie­niä suu­res­sa Ju­ma­lan suun­ni­tel­mas­sa, mut­ta meil­lä­kin on oma paik­kam­me ja ai­kam­me.

Sou­kal­le tämä jae tuo ai­na mie­leen ke­sän ja Su­vi­seu­rat.

– Su­vi­seu­rois­sa saam­me ko­koon­tua yh­teen niin kuin muut­to­lin­nut – lau­la­maan mat­ka­lau­lu­ja ja vir­vot­tu­maan us­kos­sa.

– Vaik­ka tä­män­het­ki­nen maa­il­man­ti­lan­ne on ah­dis­ta­va ja ra­joit­ta­va, voim­me va­pain ja tur­val­li­sin mie­lin jat­kaa mat­kaa koh­ti ke­sää ja sitä iki­su­vea, joka mei­tä odot­taa. Etä­su­vi­seu­ro­jen jäl­keen tu­le­vat toi­vot­ta­vas­ti vie­lä ”oi­ke­at­kin” Su­vik­set mah­dol­li­sik­si.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys