JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Uskovaisen elämä on kilvoittelua joka maassa

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.9.2023 10.30

Juttua muokattu:

15.9. 10:28
2023091510283320230915103000
Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti

Han­nu Jan­hu­nen toi­mi opet­ta­ja­na keni­a­lais­ten nuor­ten rip­pi­lei­rillä Uy­o­ma Ma­ny­wan­das­sa Si­ay­an alu­eel­la 14.–19. elo­kuu­ta. Lei­ri oli Ke­ni­an les­ta­di­o­lais-lu­te­ri­lai­sen yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä.

Olen Han­nu Jan­hu­nen Ka­na­das­ta. Asun Al­ber­tan pro­vins­sis­sa Lethb­rid­gen kau­pun­gin vie­res­sä.

Olen eläk­keel­lä. Enim­män ajan työs­ken­te­lin tie­to­jen­siir­to­a­si­an­tun­ti­ja­na ja alan pääl­lik­kö­nä.

Mi­nul­la on yk­si­tois­ta las­ta. Kym­me­nen heis­tä on nai­mi­sis­sa, ja mi­nul­la ja vai­mol­la­ni on 61 las­ten­las­ta. Meil­lä on myös yk­si las­ten­las­ten­lap­si.

Olen syn­ty­nyt Vii­ta­saa­rel­la Tou­la­tin ky­läs­sä. Muu­tin van­hem­pie­ni kans­sa Ka­na­daan 14-vuo­ti­aa­na. Isä­ni on syn­ty­nyt Suo­mes­sa ja äi­ti­ni Ka­na­das­sa. Hän muut­ti pie­ne­nä van­hem­pien­sa kans­sa Suo­meen.

Ko­ti­sii­o­nim­me on pie­ni, noin 34 jä­sen­tä. Lap­sia on suu­rin piir­tein 40.

Toi­min pu­hu­ja­na ja olen mu­ka­na lä­he­tys­työs­sä. Olen käy­nyt mel­kein vuo­sit­tain ul­ko­mail­la lä­he­tys­mat­koil­la. Useim­min olen käy­nyt Ecu­a­do­ris­sa, muu­ta­man ker­ran myös To­gos­sa, Gha­nas­sa ja Ke­ni­as­sa.

Olin Ke­ni­an rip­pi­lei­ril­lä opet­ta­ja­na. Opet­ta­mi­nen on mi­nul­le haas­ta­vaa.

Rip­pi­lei­ri oli dy­naa­mi­nen, mut­ta Ju­ma­la aut­toi mei­tä, ja lei­ri meni hy­vin. Nuo­ret oli­vat kil­tis­ti ja kuun­te­li­vat hil­jaa op­pi­tun­te­ja.

Pääl­lim­mäi­se­nä lei­ril­tä jäi mie­lee­ni, et­tä us­ko­vai­sen elä­mä on kil­voit­te­lua joka maas­sa, mut­ta Ke­ni­as­sa on omat haas­teen­sa, eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le nai­sil­le.

Us­ko tuo elä­mää­ni tur­van, ilon ja rau­han sy­dä­mee­ni tä­män pa­han maa­il­man kes­kel­lä.

Kun nä­kee kai­ken pa­han li­sään­ty­vän, tu­lee vie­lä suu­rem­pi kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä saa asua Ju­ma­lan lap­se­na hä­nen val­ta­kun­nas­saan.

Tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien mit­ta­suh­teet pie­ne­ne­vät kun van­he­nee.

Ha­lu­ai­sim­me viet­tää tal­vet Pho­e­ni­xis­sä, Ari­zo­nas­sa, ja käy­dä ai­na­kin yh­den ker­ran vie­lä Suo­mes­sa.

Mitä tu­lee mie­leen?

Ke­nia: Maa jos­sa on rak­kai­ta us­ko­vai­sia.

Rip­pi­kou­lu: Ai­ka ja paik­ka, jos­sa nuo­ri juur­tuu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Us­ko: Elä­män kal­lein asia.

Lem­pi­lau­lu: Sii­o­nin lau­lu 260

Pu­hut­te­le­va raa­ma­tun­koh­ta: 1. Ku­nin­gas­ten kir­ja 19:12–13

Lue uu­ti­nen rip­pi­lei­ris­tä täl­lä vii­kol­la Päi­vä­mie­hen vä­lis­sä il­mes­ty­nees­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys