JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vir­si py­säyt­ti Jar­mon Jäm­säs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta
10.2.2020 6.00

Juttua muokattu:

11.2. 11:41
2020021111413220200210060000
kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Vih­ti­läi­nen per­hee­ni­sä Jar­mo Jo­ki­ta­lo ker­too, et­tä hä­nel­lä on pal­jon rak­kai­ta lau­lu­ja. Muu­ta­ma niis­tä on nous­sut vuo­sien var­rel­la ylit­se mui­den, ja niis­tä yk­si on vir­si 384, Au­tu­as, ken elä­män­sä.

Vir­si on ruot­sa­lai­sen lin­nan­kir­ju­rin, sit­tem­min tul­li­vir­ka­mie­hen Gus­taf Ål­lon (1646–1684) sa­noit­ta­ma. Sä­vel­mä on Ruot­sis­ta vuo­del­ta 1697.

– Me­lo­dia on hel­pos­ti lau­let­ta­va ja mu­ka­van liik­ku­va, it­se­kin lau­lua har­ras­ta­va Jo­ki­ta­lo ku­vai­lee.

– Lau­lu ker­too tii­vis­te­tys­ti, mikä on tär­kein­tä ja mi­ten us­ko­vai­nen voi elää on­nel­li­se­na elä­mään­sä. Koko lau­lu on pu­hut­te­le­va ja opet­taa ot­ta­maan nöy­räs­ti vas­taan kai­ken sen, min­kä Ju­ma­la on mei­dän va­ral­lem­me vii­sau­des­saan suun­ni­tel­lut. Kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa.

Jo­ki­ta­lo ker­too, kuin­ka hän ker­ran nuo­re­na jäi jos­tain syys­tä Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa ken­täl­lä kä­vel­les­sään kuun­te­le­maan lau­lun sa­no­ja tar­kem­min.

– Eri­tyi­ses­ti sä­keis­töt 3–5 sekä vii­mei­sen sä­keis­tön ru­kous pu­hut­te­li­vat tuol­loin to­del­la voi­mak­kaas­ti.

Jo­ki­ta­lo ker­too osan­neen­sa lap­ses­ta saak­ka ul­koa lä­hes kaik­ki seu­rois­sa lau­let­ta­vat vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut, mut­ta vir­si 384 pu­hut­te­li eri­tyi­ses­ti.

– Mi­nul­le ei ol­lut kos­kaan ai­em­min käy­nyt niin, et­tä it­sel­le­ni lä­hes tun­te­ma­ton lau­lu oli­si py­säyt­tä­nyt tuol­la ta­val­la.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys