JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tys sai lo­gon

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.10.2019 6.19

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445820191019061900

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin vii­me ke­vää­nä yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten kes­ken lo­go­kil­pai­lu. Vii­den hen­ki­lön raa­ti va­lit­si voit­ta­jak­si Mil­la ja Jus­si Huh­ta­lan suun­nit­te­le­man lo­gon. Uu­si logo sym­bo­loi us­ko­ne­lä­mää ja tuo esiin pai­kal­li­suut­ta.

Raa­ti edus­ti joh­to­kun­taa, seu­ra­toi­mi­kun­taa, pai­kal­lis­tun­te­mus­ta ja mu­ka­na oli myös graa­fi­sen suun­nit­te­lun am­mat­ti­lai­nen.

Huh­ta­lat ker­to­vat lo­gon syn­ty­neen yh­teis­työ­nä. Voit­ta­ja­lo­go on sel­keä, ja sii­nä on vah­vaa sym­bo­liik­kaa. Mil­la Huh­ta­la ide­oi ku­van ja Jus­si Huh­ta­la vas­ta­si gra­fii­kan to­teu­tuk­ses­ta.

– Vii­va­tyy­li on ny­ky­ään lo­gos­sa ylei­nen. Se on van­ha ja hy­vin pe­rin­tei­nen, mut­ta myös mo­der­ni. Se näyt­tää tu­tul­ta, Jus­si Huh­ta­la ker­too.

Huh­ta­lat ha­lu­si­vat, et­tä logo ku­vai­si sel­ke­äs­ti us­koa, mut­ta myös pai­kal­li­sia kau­nii­ta pel­to­ja ja jo­ki­mai­se­maa.

– Ym­py­rä vies­tii yh­tei­söl­li­syy­des­tä. Ar­mon vir­taa­va vesi ylit­tää loh­dul­li­ses­ti ra­jat. Lo­gos­ta löy­ty­vät myös tu­tut kris­til­li­syy­den sym­bo­lit: ris­ti ja ka­lat, li­sää Mil­la Huh­ta­la.

Teks­ti: Rai­li Les­ke­lä

Ku­vat: Kari Ven­ga­sa­ho

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys