JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kan­sa­lai­sa­loi­te vaa­tii ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­le oi­keut­ta kiel­täy­tyä abor­tin te­ke­mi­ses­tä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.11.2014 9.02

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123480820141106090200

Kan­sa­lai­sa­loi­te.fi-pal­ve­lus­sa ke­rä­tään ni­miä kan­sa­lai­sa­loit­tee­seen, jos­sa vaa­di­taan ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­le la­ki­sää­teis­tä oi­keut­ta kiel­täy­tyä suo­rit­ta­mas­ta ras­kau­den­kes­key­tys­tä va­kau­muk­sel­li­sis­ta syis­tä. Aloit­teen mu­kaan abor­tin te­ke­mi­ses­tä tu­li­si voi­da kiel­täy­tyä, mi­kä­li nai­sen hen­ki ei ole vaa­ras­sa. Aloi­tet­ta voi käy­dä kan­nat­ta­mas­sa 23.11. as­ti. Jot­ta edus­kun­ta ot­tai­si asi­an kä­sit­te­lyyn, ni­miä tar­vi­taan 50 000. Täl­lä het­kel­lä aloi­tet­ta on kan­nat­ta­nut yli 33 000 hen­ki­löä.

Aloit­teen mu­kaan lä­hes kai­kis­sa Eu­roo­pan mais­sa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­la on la­ki­sää­tei­nen oi­keus eet­ti­sen tai us­kon­nol­li­sen va­kau­muk­sen pe­rus­teel­la kiel­täy­tyä osal­lis­tu­mas­ta ras­kau­den­kes­key­tyk­siin. Suo­mes­sa täl­lais­ta oi­keut­ta ei ole.

Aloit­tees­sa to­de­taan, et­tä eet­ti­nen ris­ti­rii­ta ras­kau­den­kes­key­tys­ten ja elä­män suo­je­lun vä­lil­lä on ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöil­le psyyk­ki­ses­ti ras­kas. Eri­tyi­sen ras­kas se on työn­te­ki­jöil­le, jot­ka hen­ki­lö­koh­tai­sen va­kau­muk­sen­sa pe­rus­teel­la ko­ke­vat toi­min­nal­laan päät­tä­vän­sä ih­mi­se­lä­män.

Lain­sää­dän­nön muu­tos pois­tai­si va­kau­muk­seen pe­rus­tu­van syr­jin­nän ja ta­kai­si yh­tä­läi­set oi­keu­det opis­ke­luun ja am­ma­tin har­joit­ta­mi­seen va­kau­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta myös kä­ti­löil­le ja gy­ne­ko­lo­geil­le, aloit­tees­sa to­de­taan.

Ky­sei­nen aloi­te on 23.11.2014 as­ti al­le­kir­joi­tet­ta­vis­sa tääl­lä.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys