JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Kär­si­myk­ses­tä pää­si­äi­sen iloon – pää­si­äis­lau­luil­las­sa Pe­tä­jä­ve­den kir­kos­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.4.2015 6.21

Juttua muokattu:

1.1. 23:52
2020010123520520150404062100

Urut al­ka­vat soi­da juh­lal­li­ses­ti. Ih­mi­set ovat ko­koon­tu­neet lau­la­maan pää­si­äi­sen ajan vir­siä Pe­tä­jä­ve­den va­loi­saan hir­si­kirk­koon lau­an­tai-il­ta­na 28.3. Kirk­ko on lä­hes täyn­nä. Pai­kal­la on mei­dän nuor­ten li­säk­si ai­kui­sia, per­hei­tä, van­huk­sia ja lap­sia. Pe­tä­jä­ve­den seu­ra­kun­nan lap­si- ja nuo­ri­so­työn pap­pi toi­vot­taa mei­dät ter­ve­tul­leik­si.

Voi­ma­kas ja vai­kut­ta­va lau­lu kum­pu­aa kir­kos­sa joka puo­lel­ta. Lau­lan tois­ten mu­ka­na Jee­suk­sen kär­si­myk­ses­tä ja kuo­le­mas­ta ker­to­via vir­siä. Vä­lil­lä jään vain kuun­te­le­maan. Ih­mi­set lau­la­vat kes­kit­ty­nees­ti, ja jot­kut näyt­tä­vät lii­kut­tu­neil­ta. Huo­maan, et­tä Jee­suk­sen kär­si­my­ja ylös­nou­se­muk­sen sa­no­ma pu­hut­te­lee kirk­ko­vie­rai­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Vir­ren 63 toi­ses­sa sä­keis­tös­sä lau­le­taan:

”Kuo­le­man, syn­nin or­ja

vain vi­han an­sait­sin.

Ris­ti­si täh­den kur­ja

sain ar­mon kui­ten­kin.”

Lau­lut joh­dat­ta­vat ih­mi­sen ar­kea sy­vem­män, py­hän, ää­rel­le. Ul­ko­na sa­ta­nut mär­kä rän­tä tai työ­vii­kon kii­re ei­vät yl­lä tä­hän het­keen.

Oh­jel­mas­sa vuo­rot­te­le­vat yh­teis­lau­lut ja mu­siik­kie­si­tyk­set. Kuu­lem­me Kär­si­mys­lau­lun hui­lul­la ja uruil­la soi­tet­tu­na. Ur­ku­jen tum­ma ja ma­ta­la sä­vel yh­dis­tet­ty­nä hui­lun kirk­kaa­seen ää­neen kuu­los­taa kau­niil­ta. Mu­sii­kis­sa soi­vat me­lan­ko­lia ja toi­vo. Hie­nos­ti ja mah­ti­pon­ti­ses­ti kai­kuu ur­ku­par­vel­ta myös trum­pe­tin ää­ni.

Tor­kin si­sa­ruk­set, Juho ja Saa­ra, mu­si­soi­mas­sa.

Kär­si­myk­ses­tä ja kuo­le­mas­ta mei­dät joh­da­te­taan pää­si­äi­sen iloon vir­ren 94 sa­noin:

”Rie­muit­kaa, tai­vaat, Her­ras­tan­ne,

puh­kea kii­tos­lau­luun, maa!

Te kaik­ki luo­dut, Luo­jas­tan­ne

nyt yh­teen ää­neen iloit­kaa.

Voit­ta­ja sei­soo kes­kel­läm­me,

va­lol­laan täyt­tää elä­mäm­me.

Lo­puk­si Pent­ti Sau­lio pi­tää il­ta­har­tau­den. Hän lu­kee Raa­ma­tus­ta evan­ke­lis­ta Jo­han­nek­sen ku­vauk­sen Jee­suk­sen voi­te­lus­ta. Raa­ma­tun­koh­das­sa nä­kyy kah­den­lai­nen suh­tau­tu­mi­nen Kris­tuk­seen ja Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan: Ma­ri­an sy­dän huo­kui rak­kaut­ta, mut­ta Juu­dak­sen sy­dän oli kään­ty­nyt pois Kris­tuk­ses­ta.

– Saa­koon kär­si­vän Kris­tuk­sen rak­kaus läm­mit­tää sy­dä­mi­äm­me ja vir­voit­taa us­ko­am­me, Sau­lio toi­voo.

Teks­ti: Ruut Ma­ju­ri

Ku­vat: Juho Tuo­mis­to

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys