JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kon­fir­maa­tio tar­koit­taa vah­vis­ta­mis­ta

Päivämies
Uutiset
10.6.2014 9.58

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123430720140610095800

Ke­sän rip­pi­kou­lu­lei­rit käyn­nis­tyi­vät kris­til­li­syy­den lei­ri­kes­kuk­sis­sa ja opis­tois­sa ke­sä­jak­sol­la vii­me vii­kol­la. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na vie­tet­tiin lei­rin päät­teek­si kon­fir­maa­ti­o­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta 11 lei­ril­lä ja noin 500 nuor­ta sai rip­pi­kou­lu­lei­rin pää­tök­seen. Kon­fir­maa­tio tar­koit­taa vah­vis­ta­mis­ta. Sii­nä vah­vis­te­taan kas­tees­sa al­ka­nut­ta hy­vän oman­tun­non liit­toa.

Kon­fir­maa­ti­os­sa ol­laan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä py­häl­lä asi­al­la. Sii­nä ko­ros­tuu jul­ki­ses­ti ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti an­net­tu tun­nus­tus Jee­suk­sen Kris­tuk­sen us­koon ja seu­raa­mi­seen. Us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa nuo­ri il­mai­see ha­lun us­koa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan. Kon­fir­maa­ti­os­sa ol­laan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä py­häl­lä asi­al­la. Sii­nä ko­ros­tuu jul­ki­ses­ti ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti an­net­tu tun­nus­tus Jee­suk­sen Kris­tuk­sen us­koon ja seu­raa­mi­seen. Us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa nuo­ri il­mai­see ha­lun us­koa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan.

Kon­fir­maa­ti­os­sa nuo­rel­le esi­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen ky­sy­mys: Tah­dot­ko Ju­ma­lan avul­la osoit­taa tun­nus­ta­ma­si us­kon omas­sa elä­mäs­sä­si? Nuo­ren tun­nus­ta­es­sa jul­ki­ses­ti us­kon­sa Ju­ma­lan ja seu­ra­kun­nan edes­sä us­kos­ta tu­lee yhä hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi asia. Kon­fir­maa­tio vah­vis­taa nuo­ren us­koa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja liit­tää hä­net yhä kiin­te­äm­min yh­tei­seen seu­ra­kun­taan.

Rip­pi­kou­lu­nuo­ret myös siu­na­taan, ja hei­tä roh­kais­taan tun­nus­ta­maan us­kon­sa myö­hem­min elä­mäs­sään. Kon­fir­moi­ta­vil­le muis­tu­te­taan us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­sen tar
peel­li­suut­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä, ja van­hem­pia ja kum­me­ja ke­ho­te­taan tu­ke­maan nuor­ta elä­män mat­kal­la.

Rippikoululaiset saivat onnitteluja konfirmaation jälkeen kirkon pihassa.

Rippikoululaiset saivat onnitteluja konfirmaation jälkeen kirkon pihassa.

Lei­rin jäl­keen jär­jes­te­tään ko­deis­sa yleen­sä juh­la, jo­hon kut­su­taan lä­hei­siä ja ys­tä­viä. Se on ai­nut­laa­tui­nen juh­la nuo­ren elä­mäs­sä. Sil­loin 
use­at su­ku­pol­vet iloit­se­vat yh­tei­ses­tä us­kos­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan läs­nä­o­los­ta.

Ku­vat: Jari Hint­sa­la

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys