JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kynt­ti­län­päi­vä on saa­nut ni­men­sä kes­ki­ai­kai­ses­ta ta­vas­ta

Uutiset
8.2.2015 6.17

Tie­dät­kö, mis­tä tä­nään vie­tet­tä­vän kynt­ti­län­päi­vän nimi on läh­töi­sin? En­tä mikä on päi­vän kir­kol­li­nen ai­he?

Kynt­ti­län­päi­vän kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Jee­sus-lap­sen tuo­mi­nen temp­pe­liin. Jee­suk­sen ai­ka­na nou­da­tet­tiin Van­han tes­ta­men­tin sää­dös­tä, jon­ka mu­kaan äi­din tuli suo­rit­taa puh­dis­tau­tu­mi­suh­ri 40 päi­vää poi­ka­lap­sen syn­ty­män jäl­keen.

Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too, kuin­ka Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä Ma­ria, Joo­sef ja Jee­sus-lap­si ta­pa­si­vat van­han Si­me­o­nin. Hä­nel­le Ju­ma­la oli lu­van­nut, et­tei hän kuo­li­si en­nen kuin hän on koh­dan­nut Her­ran voi­del­lun. Jee­sus-lap­ses­ta lois­ti ih­meel­li­nen kirk­kaus ja Si­me­on puh­ke­si kii­tos­lau­luun. Hän ylis­ti Ju­ma­laa pe­las­tuk­ses­ta, jon­ka hän on val­mis­ta­nut kai­kil­le kan­soil­le ja va­los­ta, joka lois­taa hä­nen kan­sal­leen Is­ra­e­lil­le. (Luuk. 2: 22–33.)

Kynt­ti­län­päi­vän nimi pa­lau­tuu kes­ki­ai­kai­seen ta­paan vih­kiä tänä sun­nun­tai­na vuo­den ai­ka­na kir­kos­sa käy­tet­tä­vät kynt­ti­lät. Vie­lä ny­kyi­sin­kin ka­to­li­ses­sa kir­kos­sa vi­hi­tään kynt­ti­lät tä­män päi­vän mes­sus­sa. Re­for­maa­ti­os­ta syn­ty­neis­sä kir­kois­sa kynt­ti­löi­den vih­ki­mis­se­ro­mo­nia on tun­te­ma­ton.

Kuva: H.H.

17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys