JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Laki uskonnonvapaudesta täyttää 100 vuotta

Uutiset
23.1.2023 14.31

Juttua muokattu:

24.1. 10:28
2023012410280120230123143100

Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si 100 vuot­ta sii­tä, kun Suo­mes­sa tuli voi­maan laki, joka ta­ka­si va­kau­muk­sen, oman­tun­non ja us­kon­non va­pau­den kai­kil­le. Sa­dan vuo­den ajan Suo­mes­sa on ol­lut mah­dol­lis­ta va­li­ta oma us­kon­to­kun­tan­sa – tai va­li­ta ol­la kuu­lu­mat­ta mi­hin­kään.

Jo­kai­nen kan­sa­lai­nen saa Suo­mes­sa elää tä­nään oman­tun­ton­sa ja us­kon­sa mu­kai­ses­ti. Ih­mi­nen voi vaih­taa us­kon­to­kun­nas­ta tai kir­kos­ta toi­seen ja osal­lis­tua hen­gel­li­seen toi­min­taan vail­la pak­koa. Lain­sää­dän­tö tu­kee sa­nan­va­paut­ta ja va­paut­ta ko­koon­tua. Us­kon­non­va­paus­la­ki an­taa va­pau­den et­siä sitä us­koa tai yh­tei­söä, joka oli­si so­pi­va ja tun­tui­si tur­val­li­sel­ta.

Heti uu­den lain tul­tua voi­maan vuon­na 1923 mo­net yh­tei­söt re­kis­te­röi­tyi­vät omik­si us­kon­nol­li­sik­si yh­tei­söik­seen. Muu­tos oli mer­kit­tä­vä kir­kos­sa ja koko suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa sekä mo­nien yk­si­löi­den ja per­hei­den elä­mäs­sä. Tänä päi­vä­nä Suo­mi on mo­nius­kon­toi­nen ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen maa.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys