JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lei­ril­lä kum­min ja kum­mi­lap­sen suh­de vah­vis­tui

Uutiset
21.4.2017 6.09

Sain etuo­i­keu­den ol­la oh­jaa­mas­sa SRK:n en­sim­mäis­tä kum­meil­le ja kum­mi­lap­sil­le suun­nat­tua lei­riä Mai­toi­sis­sa. Mo­nil­le kos­ket­ta­vin het­ki lei­ril­lä oli Jo­han­na Lu­mi­jär­ven kas­teen sak­ra­men­tis­ta pi­tä­mä us­kon­to­tuo­kio. Kum­mi­lap­set sai­vat tai­teil­la eri­lai­sis­ta ko­ris­te­hel­mis­tä, nau­hois­ta ja pie­ne­si­neis­tä etu­ni­men­sä al­ku­kir­jai­men kan­gas­pa­lan pääl­le – ja lii­nal­ta tien kas­te­mal­jaa koh­ti. Kum­mit aut­toi­vat.

Sil­mät kiin­ni kuun­nel­tiin ve­den so­li­naa ja tun­net­tiin, mi­ten opet­ta­ja ri­pot­te­li ve­si­pi­sa­roi­ta lei­ri­läis­ten kä­sil­le. Jo­kai­nen kum­mi­lap­si sai vuo­rol­laan kuul­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, et­tä oma nimi on kir­joi­tet­tu­na elä­män­kir­jas­sa tai­vaas­sa.

Lei­ril­le on mu­ka­va tul­la

Kum­mi­lei­rin oh­jel­ma koos­tui pe­rin­tei­ses­tä lei­ri­oh­jel­mas­ta: har­taus­het­kis­tä, ul­koi­lus­ta, ruo­kai­lus­ta, le­vos­ta, sau­no­mi­ses­ta ja ui­mi­ses­ta.

– Täl­lä kum­mi ja kum­mi­lap­set -lei­ril­lä on ol­lut ki­vaa esi­mer­kik­si sen ta­kia, kos­ka tääl­lä on otet­tu toi­veet hy­vin huo­mi­oon. Olem­me leik­ki­neet pal­jon yh­des­sä, si­säl­lä ja ul­ko­na, eräät kum­mi­lap­set kom­men­toi­vat.

Pää­a­si­as­sa kum­mi­lap­set oli­vat iäl­tään 8­­–12-vuo­ti­ai­ta kou­lu­lai­sia, ja oli­pa lei­ril­le us­kal­tau­tu­nut yk­si 3- ja yk­si 4-vuo­ti­as kum­mi­tyt­tö­kin. Kum­mien su­ku­puo­li oli ko­vin nais­pai­not­tei­nen: lei­ri­läis­ten jou­kos­sa oli vain yk­si kum­mi­se­tä.

Yh­des­sä kum­min kans­sa

Lei­ri vah­vis­ti kum­mien suh­det­ta kum­mi­lap­siin­sa. Oli ai­kaa teh­dä mu­ka­via asi­oi­ta ja ol­la yh­des­sä ko­ko­nai­sen vii­kon­lo­pun ver­ran. Ul­koi­lu­säät oli­vat mitä par­haim­mat. Yh­des­sä yri­tet­tiin tun­nis­taa eläin­ten jäl­kiä ja Raa­ma­tun ai­kai­sia pui­ta, kuun­nel­tiin luon­non ää­niä ja koh­dat­tiin ora­vak­si, ke­tuk­si, kar­huk­si ja am­pi­ai­sek­si pu­keu­tu­neet iso­set.

Li­pun­ryös­tös­sä kum­mi­las­ten tak­tiik­ka oli kum­mien tak­tiik­kaa sel­väs­ti jär­ke­väm­pi. Yk­si toi­sen­sa jäl­keen kum­mit jou­tui­vat van­ki­laan, ja kum­mi­las­ten oli help­po ryös­tää lip­pu omal­le puo­lel­leen. Edes uu­sin­ta­ot­te­lu ei aut­ta­nut, vaan sama tois­tui: kum­mi­lap­set voit­ti­vat jäl­leen pe­lin.

Ju­ma­lan lä­hel­lä

Lei­rin ai­ka­na jo­kai­nen lei­ri­läi­nen sai jät­tää oman kä­si­työ­näyt­teen­sä lei­ri­kau­la­lii­naan. Lop­pu­tu­los ker­toi lei­ri­läis­ten kä­si­työ­in­nos­ta ja neu­lo­mis­tai­dois­ta.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na kau­la­lii­nal­le saa­tiin mu­ka­vas­ti pi­tuut­ta, ja neu­lok­ses­sa eri­lai­set vä­rit ja ku­vi­ot lei­kit­te­li­vät tois­ten­sa kans­sa. Joku kum­meis­ta ker­toi opet­ta­neen­sa kum­mi­lap­sen­sa neu­lo­maan lei­ri­kau­la­lii­nan avul­la. Sun­nun­tai­na lei­rin pää­tös­ti­lai­suu­des­sa lei­ri­kau­la­lii­nal­le ar­vot­tiin on­nel­li­nen omis­ta­ja lei­ri­läis­ten jou­kos­ta.

Lei­ri­lau­lu Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut kai­kui use­as­ti vii­kon­lop­pun ai­ka­na. Ru­nol­li­set, psal­min teks­tiin poh­jau­tu­vat lau­lun sa­nat sel­key­tyi­vät, kun yk­si kum­meis­ta kum­mi­lap­sen­sa kans­sa oli miet­ti­nyt etu­kä­teen lau­lun sa­no­maa ja ava­si teks­tiä il­ta­har­tau­den yh­tey­des­sä muil­le. On on­nel­lis­ta ol­la Ju­ma­laa lä­hel­lä.

Teks­ti: Heli Var­ti­ai­nen

Ku­vat: Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Lue li­sää lei­ri­läis­ten ko­ke­muk­sis­ta 12.4. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys