JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luo­mis­työn ih­mei­tä suur­tyt­tö­lei­ril­lä

Uutiset
28.6.2019 6.24

Ju­han­nus­vii­kol­la Sii­ka­tör­mäl­lä jär­jes­tet­ty suur­tyt­tö­lei­ri ko­ko­si 26 puo­li­jouk­ku­e­tel­tal­lis­ta tyt­tö­jä, telt­ta­äi­te­jä ja hen­ki­lö­kun­taa naut­ti­maan yh­des­sä­o­los­ta luon­nos­sa.

Säi­den hal­ti­ja oli suo­si­ol­li­nen ja nuo­ret pää­si­vät ko­ke­maan Suo­men ke­sän kau­neim­mil­laan. Kii­tol­li­suus luo­ma­kun­nan ih­meis­tä ja us­kon lah­jas­ta nou­si­vat esiin lei­ri­kir­kos­sa lau­lu­jen ja pu­hei­den kaut­ta.

Ras­ti­teh­tä­vis­sä kul­jet­tiin tun­tei­den po­lul­la. Täl­lä Eri­ka-iso­sen pi­tä­mäl­lä ras­til­la kuul­tiin ta­ri­na Fe­nix-lin­nus­ta ja kes­kus­tel­tiin it­se­tun­nos­ta. Kul­tai­nen muna kier­si kä­des­tä kä­teen, ja kun se tuli omal­le koh­dal­le, har­joi­tel­tiin sa­no­maan jo­ta­kin hy­vää it­ses­tä.

Lei­ri­kir­kon alt­ta­ri­tau­lu­na toi­mi­nut val­ta­va kan­gas täyt­tyi tyt­tö­jen vä­rik­käis­tä maa­lauk­sis­ta reu­no­jaan myö­ten. Myös luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta syn­tyi mo­nen­lais­ta tai­det­ta telt­to­jen ym­pä­ris­töön. Lei­rin ai­ka­na ko­et­tu­ja tun­tei­ta kir­joi­tet­tiin ke­lot­tu­neen ok­san pin­taan: in­nos­tus, pel­ko, nau­ru, in­ho, rie­mu, ilo!

Lei­ri­päi­vien ai­ka­na kes­kus­tel­tiin ys­tä­vyy­des­tä ja yk­si­näi­syy­des­tä, kiu­saa­mi­ses­ta ja eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­ses­tä. Joku tuli lei­ril­le yk­sin, joku tii­viis­sä ka­ve­ri­po­ru­kas­sa. Lei­rin lo­pus­sa ol­tiin kui­ten­kin yh­tä tii­miä.

Ju­ma­la siu­na­si lei­rin. Moni to­te­si hai­ke­a­na lei­rin vii­mei­se­nä päi­vä­nä: "Toi­vot­ta­vas­ti pää­sen mu­kaan kah­den vuo­den pääs­tä!"

Teks­ti: Ka­ro­lii­na Pigg

Ku­vat: An­na-Kai­sa Le­pis­tö

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys