JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luontokodista eskariin

Uutiset
11.8.2022 7.00

Juttua muokattu:

10.8. 15:10
2022081015105720220811070000

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Ul­la Ilo­na Uu­si-Il­li­kai­nen

Tum­man­vih­re­än re­pun tas­kut au­ke­a­vat yk­si ker­ral­laan, kun El­jas Uu­si-Il­li­kai­nen esit­te­lee aar­tei­taan.

– Tääl­lä on kaik­ki puu­ke­pa­kot. Oon ke­räil­ly nii­tä me­täs­tä. Täs­sä on Es­cu­ri­a­lin eläin­puis­tos­ta os­tet­tu pöl­lö ja täs­sä kii­ka­rit.

Uu­den te­rot­ti­men El­jas on saa­nut ihan äs­ket­täin. Rep­pu sen si­jaan on ol­lut käy­tös­sä jo ai­em­min­kin – mut­ta mis­sä?

– Oon ol­lu päi­vä­ko­dis­sa jo tosi kau­an!

2,5 vuot­ta Tyr­nä­vän Mur­ron Tou­hu­la-päi­vä­ko­tia käy­nyt El­jas Uu­si-Il­li­kai­nen se­lit­tää ol­leen­sa en­sin Ha­vus­ten ryh­mäs­sä.

– Sit­ten kun täy­tin viis vuot­ta,
niin Ha­vu­set vai­het­tiin Kä­pys­ten ryh­mään ja Kä­py­set Ha­vus­ten ryh­mään. Sii­nä teh­tiin vä­hän sem­mo­sia vaih­to­kaup­po­ja. Sit­ten siel­lä on vie­lä Neu­la­set, mut­ta ne on ihan pie­niä.

El­jas ker­too, et­tä hä­nen ryh­män­sä Kä­py­set oli Luon­nos­sa ko­to­naan -ryh­mä.

– Se tar­kot­taa sitä, et­tä me ol­tiin pal­jon enem­män me­täs­sä. Nää kaik­ki puu­ke­pit­kin on ke­rät­ty ret­kil­tä. Me ol­laan hii­het­ty vil­la­su­kat ja­las­sa pit­kil­lä puu­suk­sil­la, ja ne oli ihan pai­na­vat ja isot! Ja ol­laan teh­ty maja ja kier­rä­tys­ka­ve­ri­teh­tä­viä. Meil­lä oli päi­vä­ko­dis­sa kier­rä­tys­ju­tut, muo­vi kuu­luu kel­ta­seen ja pah­vit si­ni­seen.

El­jas Uu­si-Il­li­kai­sen käy­mäs­sä
päi­vä­ko­dis­sa to­teu­te­taan Suo­men La­dun koor­di­noi­maa Luon­nos­sa ko­to­naan -toi­min­ta­muo­toa (LK), jos­sa ko­ros­tu­vat leik­ki ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, kii­ree­tön yh­des­sä­o­lo ja yh­des­sä te­ke­mi­nen sääl­lä kuin sääl­lä.

Nyt päi­vä­ko­ti­ai­ka on kui­ten­kin jää­nyt taak­se.

– Elo­kuus­sa mää meen es­ka­riin. Se on Tyr­nä­vän kes­kus­tas­sa, ja oon käy­ny siel­lä jo tu­tus­tu­mas­sa. En tiiä vie­lä, mil­lä meen sin­ne, mut­ta eh­kä bus­sil­la sis­ko­jen kans­sa. En oo iki­nä men­ny bus­sil­la, El­jas poh­tii.

Sa­maan es­ka­ri­ryh­mään tu­lee päi­vä­ko­dis­ta tut­tu­ja ka­ve­rei­ta, ei­kä El­jas­ta ai­na­kaan vie­lä jän­ni­tä es­ka­riin meno. Hie­man hai­keut­ta päi­vä­ko­dis­ta läh­te­mi­nen kui­ten­kin ai­heut­taa.

– Mut­ta voin mää jos­kus käy­dä siel­lä päi­vä­ko­dil­la ha­ke­mas­sa ka­ve­ria. Ja es­ka­ris­sa on var­mas­ti mu­ka­vaa, siel­lä on ylä­ker­ta­ki! Ja le­go­ja!

Haas­tat­te­lu­het­kel­lä El­jas on vie­lä ke­sä­lo­mal­la. Ke­sän ai­ka­na per­he on pääs­syt käy­mään muun mu­as­sa Su­vi­seu­rois­sa.

– Me käy­tiin myös Hel­sin­gis­sä ja Kor­ke­a­saa­res­sa! Ja me lä­he­tään vie­lä vau­nu­reis­sul­le Lap­piin, meil­lä on niin pit­käs­ti lo­maa. Mut­ta nyt meen tram­po­lii­nil­le! El­jas huik­kaa.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys