JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Met­sä­man­si­koi­ta ja hiek­ka­kak­ku­ja lap­si­par­kis­sa

Päivämies
Uutiset
2.8.2015 6.25

Juttua muokattu:

1.1. 23:16
2020010123161420150802062500

Tu­run Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­toi­mi­kun­ta ko­kei­li lap­si­park­ki­toi­min­taa vii­me ke­sä­nä. Lap­si­park­ki oli to­del­la ty­kät­ty, jo­ten toi­min­taa on jat­ket­tu tä­nä­kin vuon­na.

Lap­si­par­kin ide­a­na on, et­tä van­hem­mat voi­vat tuo­da yli 2-vuo­ti­aat lap­sen­sa kol­mek­si tun­nik­si il­mai­seen hoi­toon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le, jos­sa lap­sil­le jär­jes­te­tään puu­haa sik­si ai­kaa, kun van­hem­mat hoi­ta­vat asi­oi­taan.

Täl­lä ker­taa park­kiin oli il­moit­tau­tu­nut vain Uu­te­lan per­heen lap­set, jo­ten toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuu­la Pärs­si­nen päät­ti pi­tää lap­si­par­kin ko­dis­saan Pa­rai­sil­la, jon­ne tu­li­vat myös Tuu­lan tyt­tä­ren lap­set.

Kaik­kien hyö­dyk­si

Tu­rus­sa lap­si­park­ki jär­jes­te­tään tiis­tai­sin. Par­kin ide­a­na on aut­taa usei­ta per­hei­tä sa­ma­nai­kai­ses­ti pie­nel­lä pa­nos­tuk­sel­la. Lap­sia voi­daan ot­taa ker­ral­laan 20. Hei­dät il­moi­te­taan en­nak­koon, jot­ta hoi­ta­jia voi­daan va­ra­ta riit­tä­vä mää­rä; kaik­ki työ teh­dään tal­koil­la. Lap­sil­le tar­jo­taan par­kis­sa pie­ni vä­li­pa­la.

Välipala leikkien keskellä maistui Elmalle (vas.) ja Sagalle.

Välipala leikkien keskellä maistui Elmalle (vas.) ja Sagalle.

– Van­hem­mat voi­vat hoi­taa asi­oi­taan tai läh­teä vaik­ka kah­des­taan len­kil­le. He saa­vat pie­nen hen­gäh­dys­tau­on ja lap­sil­la on mah­dol­li­suus leik­kiä sa­man ikäis­ten kans­sa ja tu­tus­tua myös uu­siin ka­ve­rei­hin, ker­too Tuu­la.

– Lap­si­park­ki­toi­min­ta on tosi hyvä idea, pal­ve­lua en­sim­mäis­tä ker­taa hyö­dyn­tä­vä Lau­ra Uu­te­la luon­neh­tii.

Lau­ran tul­les­sa ha­ke­maan lap­si­aan kaik­ki oli­si­vat ha­lun­neet vie­lä jää­dä pi­tem­mäk­si ai­kaa.

– Ai­van var­mas­ti ai­on käyt­tää pal­ve­lua tois­te­kin, ker­too ki­vi­hom­mia ko­ti­pi­hal­la par­kin ai­ka­na teh­nyt tyy­ty­väi­nen Lau­ra.

Teks­ti ja ku­vat: An­ne­li Saa­ri­nen

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys