JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mik­ke­lin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 60-vuo­tis­juh­las­sa kii­tet­tiin us­kon lah­jas­ta

Uutiset
7.11.2019 8.44

Mik­ke­lis­sä vie­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 60-vuo­tis­juh­laa. Juh­la­päi­vä al­koi mes­sul­la tuo­mi­o­kir­kos­sa, jon­ka pen­kit täyt­tyi­vät kai­ken ikäi­sis­tä lä­hem­pää ja huo­mat­ta­van kau­kaa­kin tul­leis­ta kuu­li­jois­ta. Lap­set lau­loi­vat eh­tool­li­sen ai­ka­na lau­lun "On­pa tai­vaas­sa tar­jo­na lap­sil­le­kin".

Myös yh­des­sä lau­let­tiin ja kii­tet­tiin: ”Her­ral­le kii­tos soi­koon Sii­o­nis­ta lah­jois­ta meil­le kaik­kein suu­rim­mis­ta! Us­kon hän an­toi, ar­mos­saan kan­toi. Her­ral­le kii­tos soi­koon Sii­o­nis­ta!”

SRK:n ter­veh­dyk­sen juh­laan tuo­nut, en­ti­nen mik­ke­li­läi­nen Val­de Pa­lo­la luki saar­na­teks­tik­seen raa­ma­tun­koh­dan, jos­sa ker­ro­taan Jee­suk­sen lä­het­ti­läis­tä. Sii­nä ker­ro­taan, kuin­ka lä­het­ti­läät kut­sui­vat vie­rai­ta ku­nin­kaan po­jan häi­hin, mut­ta moni oli es­ty­nyt eri­näis­ten syi­den vuok­si. Sa­mal­la ta­voin saat­taa tänä päi­vä­nä­kin ol­la mo­nen­lai­sia es­tei­tä Ju­ma­lan kut­sul­le, Pa­lo­la to­te­si.

Juhlamessussa saarnasi Valde Palola.

Juhlamessussa saarnasi Valde Palola.

Pirkko ja Olavi Heikkala ovat kulkeneet Mikkelissä seuroissa 23 vuotta. Seuramatkaa kertyy 100 kilometriä, mutta se ei ole osallistumista estänyt.

Pirkko ja Olavi Heikkala ovat kulkeneet Mikkelissä seuroissa 23 vuotta. Seuramatkaa kertyy 100 kilometriä, mutta se ei ole osallistumista estänyt.

Erkki Airas on Mikkelin rauhanyhdistyksen perustajajäsen.

Erkki Airas on Mikkelin rauhanyhdistyksen perustajajäsen.

Mik­ke­lis­sä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kris­tit­ty­jen jouk­ko on pie­ni, ja se ko­koon­tuu täl­lä het­kel­lä Mik­ke­lin seu­ra­kun­nal­ta vuok­ra­tuis­sa toi­mi­ti­lois­sa. Yh­teis­työ on su­ju­nut to­del­la mu­ka­vas­ti, kiit­te­li pu­heen­vuo­ros­saan tuo­mi­o­ro­vas­ti Juha Palm. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus sai myös tun­nus­tus­ta sii­tä, kuin­ka edel­leen us­kal­le­taan avoi­mes­ti kut­sua pa­ran­nuk­seen.

60-vuo­tis­juh­la päät­tyi hy­vään ki­tey­tyk­seen sii­tä, mikä on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nan ydin: toi­min­ta­muo­to­ja voi ol­la mo­nia, mut­ta kaik­kein tär­kein­tä on pi­tää esil­lä evan­ke­liu­min sa­no­maa, saar­na­ta ja us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Teks­ti: San­na Pa­lo­mä­ki

Ku­vat: Kal­le Er­vas­ti

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys