JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Möötikkärakalta Oitolanrantaan

Uutiset
17.9.2022 8.00

Juttua muokattu:

16.9. 14:00
2022091614003520220917080000

Mar­ja-Lee­na Ki­vi­lom­po­lo

Ro­va­nie­mi

Ro­va­nie­men raa­mat­tu­luok­ka­lai­set ret­kei­li­vät kal­li­oi­sen vaa­ran kaut­ta Oi­to­lan­ran­nan laa­vul­le, jos­sa muis­tel­tiin Moo­sek­sen joh­ta­maa kor­pi­va­el­lus­ta.

Yli sata raa­mat­tu­luok­ka­lais­ta pur­kau­tuu bus­sis­ta Möö­tik­kä­ra­kan park­ki­pai­kal­le. Suun­ta­na on kal­li­oi­sel­le vaa­ral­le vie­vä pa­tik­ka­pol­ku, joka si­jait­see Son­gas­sa noin 25 ki­lo­met­riä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta. Oh­jaa­ja­ti­lan­ne on ihan­teel­li­nen täl­lä ker­taa: vies­ti ry:n nuor­ten ai­kuis­ten Whats­App-ryh­mään sai use­an nuo­ren läh­te­mään ret­kel­le mu­kaan van­hem­pien ai­kuis­ten tu­ek­si.

Ra­kan la­el­ta nä­kee kau­as

Reit­ti al­kaa heti jyr­käl­lä nou­sul­la, ja nuo­ret kir­maa­vat vauh­dil­la eteen­päin. Mat­ka hui­pul­le on vain 600 met­riä, jo­ten nou­su ei no­peim­mil­la kau­an kes­tä. Ra­kan la­el­ta avau­tuu us­ko­mat­to­mat mai­se­mat. Kaik­kien pääs­tes­sä hui­pul­le an­ne­taan tur­val­li­suu­soh­jeet: ei jyr­kän­teen reu­nal­le.

Ret­ke­läi­set ko­koon­tu­vat lau­la­maan toi­ve­lau­lun­sa Isä tai­vaan ru­koi­len, joka ka­jah­taa ko­me­as­ti vaa­ran la­el­ta. Sen jäl­keen he naut­ti­vat eväi­tä, jot­ta jak­sa­vat kä­vel­lä vie­lä Oi­to­lan­ran­nan laa­vul­le, joka si­jait­see Son­ka­jär­ven ran­nal­la, noin kah­den ki­lo­met­rin pääs­sä Möö­tik­kä­ra­kan pa­tik­ka­po­lul­ta.

Ver­taus­ku­va­na kor­pi­va­el­lus

Pa­luu­mat­kal­la vas­taan­tu­le­vat ret­kei­li­jät ja mar­jan­poi­mi­jat ih­met­te­le­vät alas kie­mur­te­le­vaa pit­kää las­ten ja nuor­ten jouk­koa. Kuul­les­saan hei­dän ole­van raa­mat­tu­luok­ka­lais­ten ret­kel­lä, an­ta­vat vas­taan­tu­li­jat kan­nus­ta­via ja po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja.

Oi­to­lan­ran­nan laa­vul­le ko­koon­tuu jo vä­hän uu­pu­neem­pi ja sel­väs­ti näl­käi­nen jouk­ko. Ant­ti Rii­ko­la pi­tää eväs­het­ken jäl­keen har­tau­den. Hän lu­kee teks­tiä, jos­sa Moo­ses joh­ti kan­saa koh­ti lu­vat­tua maa­ta. Kan­sa na­pi­si ja ka­pi­noi. Ju­ma­la il­mes­tyi Sii­nain­vuo­rel­la ja an­toi kym­me­nen käs­kyä, jot­ka kan­san tu­li­si pi­tää. (2. Moos.)

– Ju­ma­la on lu­van­nut siu­na­ta käs­ky­jen­sä nou­dat­ta­jia.

Rii­ko­la ver­taa ret­keä kor­pi­va­el­luk­seen ja tar­jo­aa jo­kai­sel­le omal­le pai­kal­leen evan­ke­liu­mia.

Te­ke­mis­tä koko päi­väk­si

Har­tau­den jäl­keen al­ka­vat leik­ki­mie­li­set ki­sai­lut. Ret­ke­läi­set ja­e­taan ryh­miin, jot­ka kier­tä­vät eri ras­teil­la. Ras­ti­va­li­koi­ma on laa­ja: ti­kan­heit­toa, na­ru­sok­ke­lon lä­päi­syä, köy­den­ve­toa, kä­vyn- ja saap­paan­heit­toa, on­gin­taa jär­ves­tä, man­da­lan te­koa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, na­ru­ke­laus­ta kel­lo­tet­tu­na, tie­to­vi­saa ja vir­si­lau­lu­kil­pai­lua. Te­ke­mis­tä riit­tää koko päi­väksi.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys