JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Muu ei ole pakollista kuin syöminen”

Uutiset
4.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

3.5. 13:15
2024050313155120240504090000

Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­lä

Tor­nio

Mies­ten kok­ki­lei­ril­lä ko­ka­taan ja kes­kus­tel­laan va­paas­ti, mut­ta ydin on Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä olo.

Pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Mies­ten kok­ki­lei­ri Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa on saa­nut lei­ri­kes­kuk­sen sul­ke­mi­sen joh­dos­ta ko­koon­tu­mi­sel­le uu­den pai­kan Tor­ni­os­ta. Lei­ri on jär­jes­tet­ty jo kah­te­na vuon­na Tor­ni­on seu­ra­kun­nan omis­ta­mas­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa, An­tin­saa­res­sa.

Tänä vuon­na lei­ril­le ko­koon­tui vir­kis­täy­ty­mään noin 30 mies­tä Nur­mi­jär­ven ja Iva­lon vä­lil­tä. Lei­rin oh­jel­ma on pi­det­ty yk­sin­ker­tai­se­na. Lei­ri­läi­set osal­lis­tu­vat ku­kin vuo­rol­laan keit­ti­ön työs­ken­te­lyyn ja ruo­kai­lun ai­ka­tau­luis­ta yri­te­tään pi­tää kiin­ni. Oh­jel­ma on muu­ten va­paa­ta, sil­lä va­paal­le kes­kus­te­lul­le on ha­lut­tu jät­tää pal­jon ai­kaa.

”Vai­mo kan­nus­ti läh­te­mään”

Moni lei­ri­läi­nen osal­lis­tuu lei­ril­le vuo­si toi­sen­sa pe­rään. Joka ker­ta myös en­si­ker­ta­lai­sia mah­tuu mu­kaan. Yk­si tä­män vuo­den en­si­ker­ta­lai­sis­ta oli tai­val­kos­ke­lai­nen Je­re­mi­as So­ro­nen. Hän kuu­li lei­ris­tä ys­tä­väl­tään Tatu Tuo­no­sel­ta.

– Tyk­kään ruo­an­lai­tos­ta. Ta­tun kut­su­ma­na sit­ten tu­lin tän­ne. Ko­to­na vai­mo vie­lä kan­nus­ti mi­nua läh­te­mään, So­ro­nen ker­toi­li lau­an­tai­na il­ta­pa­laa odo­tel­les­sa.

Luo­hu­a­lai­nen Mar­ko Ruot­sa­lai­nen oli myös en­sim­mäis­tä ker­taa kok­ki­lei­ril­lä. Lei­ris­tä oli so­vit­tu ys­tä­vän kans­sa.

Lau­an­tain oh­jel­mas­sa oli Mika Kal­li­o­kos­ken esi­tel­mä elä­vän kris­til­li­syy­den kul­keu­tu­mi­ses­ta Suo­meen.

– Esi­tel­mä oli mie­len­kiin­toi­nen, mu­kaan­sa­tem­paa­va. Asi­at au­ke­ni­vat kau­em­paa­kin, ki­teyt­ti Ruot­sa­lai­nen aja­tuk­si­aan il­lan oh­jel­mas­ta.

”Muut me­not saa­vat jää­dä”

Mikä saa il­moit­tau­tu­maan vuo­si toi­sen­sa pe­rään täl­lai­sel­le lei­ril­le? Tor­ni­o­lai­nen Kari Su­ti­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Tatu Tuo­no­nen ker­toi­vat, et­tä kun on ker­ran lei­ril­lä käy­nyt, sii­hen jää kouk­kuun.

– Tääl­lä ko­kee to­dek­si sen, kuin­ka us­ko­vais­ten yh­teys kaa­taa raja-ai­dat. Lei­ri­vii­kon­lop­pu on ka­len­te­ris­sa­ni tär­ke­äl­lä si­jal­la, muut me­not saa­vat jää­dä, to­te­si Su­ti­nen.

Jo­kai­sel­la lei­ril­lä tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin sekä oma us­ko saa vah­vis­tus­ta.

– Tääl­lä saa pal­jon ys­tä­viä sekä ver­tais­tu­kea, ihas­te­li Tuo­no­nen.

Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä

Tä­män vuo­den lei­ri­läis­ten jou­kos­sa nuo­rim­mat oli­vat ala­kou­lu­lai­sia poi­kia ja van­him­mat elä­kei­käi­siä. Eri-ikäi­set ja eri­lai­set ih­mi­set täy­den­tä­vät toi­nen toi­si­aan.

Haas­ta­tel­ta­vat oli­vat kaik­ki yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä on ar­vo­kas­ta saa­da viet­tää ko­ko­nai­nen vii­kon­lop­pu elä­män kal­leim­man asi­an ää­rel­lä, kuin kei­taal­la. Täl­lä­kin lei­ril­lä ydin on Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä olo.

Kok­ki­lei­rin mot­to­na on lei­kil­li­ses­ti se, et­tä mi­kään muu ei ole lei­ril­lä pa­kol­lis­ta kuin syö­mi­nen. Lei­ri­läi­set sai­vat­kin mait­ta­vaa syö­mis­tä koko vii­kon­lo­pun ajan. Ko­tiin­vie­mi­se­nä heil­lä oli uu­sia ruo­an­val­mis­tus­vink­ke­jä.

Lue koko jut­tu en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys