JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­toi­min­ta tau­ko­si

Uutiset
5.11.2020 16.35

Juttua muokattu:

5.11. 16:36
2020110516364320201105163500
Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Päivi Martikainen

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Päivi Martikainen

Päi­vä­mies

Lei­rit Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa on lak­kau­tet­tu lop­pu­vuo­den ajak­si. Toi­veis­sa on, et­tä toi­min­ta jat­kui­si vuo­den­vaih­teen jäl­keen.

SRK:n lei­ri­työ­ryh­mä päät­ti Ro­va­nie­mel­lä si­jait­se­van Rau­ti­o­saa­ren lei­rien jää­mi­ses­tä tau­ol­le 3. mar­ras­kuu­ta.

Pää­tös pe­rus­tuu La­pin sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Ro­va­nie­men kau­pun­gin suo­si­tuk­seen, jon­ka mu­kaan Ro­va­nie­men alu­eel­la ei kan­na­ta jär­jes­tään yli 20 hen­gen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia.

Kau­pun­ki ja sai­raan­hoi­to­pii­ri tie­dot­ta­vat, et­tä Ro­va­nie­mi on ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muu La­pin sai­raan­hoi­to­pii­ri pe­rus­ta­sol­la. Nii­den mu­kaan kiih­ty­mis­vai­hees­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää huo­mi­oi­da kai­kes­sa toi­min­nas­sa tar­tun­ta­mah­dol­li­suuk­sien vä­hen­tä­mi­nen.

– Seu­raam­me koko ajan ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä. Har­mit­taa lei­ri­läis­ten puo­les­ta: muun mu­as­sa pe­rin­tei­nen ja suo­sit­tu kaa­mos­lei­ri sekä tu­le­van vuo­den lei­ri­oh­jaa­jien kou­lu­tus jou­dut­tiin pe­ru­maan, SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä kom­men­toi.

– Us­kom­me ja toi­vom­me kui­ten­kin, et­tä vuo­den­vaih­teen jäl­keen pys­ty­tään jat­ka­maan lei­ri­toi­min­taa, hän roh­kai­see.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys