JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.11.2018 6.34

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283020181106063400

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa tä­nään ja kes­tää lau­an­tai­hin 10. mar­ras­kuu­ta saak­ka.

En­nak­ko­ää­nes­tys­vii­kol­la voi ää­nes­tää ko­ti­paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta mis­sä ta­han­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa, esi­mer­kik­si mo­nis­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18. mar­ras­kuu­ta, jol­loin voi ää­nes­tää oman seu­ra­kun­nan ni­me­tys­sä ää­nes­tys­pai­kas­sa kel­lo 11–20.

ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan luot­ta­mus­hen­ki­löt seu­ra­kun­tiin seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le.

Tääl­tä löy­dät vaa­li­ko­neen, joka voi aut­taa eh­do­kas­va­lin­nas­sa: Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne

Li­sää tie­toa seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta löy­tyy Seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi-si­vus­tol­ta.

Ku­vi­tus­ku­va: Erk­ki Ala­saa­re­la

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys