JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­o­nin lau­lut soi­vat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on päät­teek­si

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.7.2014 7.51

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123450120140727075100

Kuu­kau­den ajan oh­jel­maa lä­het­tä­nyt Ke­sä­seu­ra­ra­dio päät­tyy huo­men­na maa­nan­tai­na. Lä­he­tyk­sen päät­tää kel­lo 19 al­ka­va Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta, jos­sa soi­te­taan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­joi­den toi­vo­mia Sii­o­nin lau­lu­ja.

– Jos­kus sa­no­taan, et­tä lau­lu voi ol­la myös saar­na. Mo­nil­le us­ko­vai­sil­le ke­sän suu­riin seu­roi­hin liit­tyy rak­kai­ta muis­to­ja yh­des­sä lau­la­mi­ses­ta, taus­toit­taa Sii­o­nin lau­lu­jen il­lan ide­aa SRK:n ra­di­o­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja San­na Iso­pah­ka­la.

– Toi­voi­sin, et­tä tämä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­tös­lä­he­tys ko­ko­aa pal­jon kuu­li­joi­ta ym­pä­ri maa­il­maa, Iso­pah­ka­la jat­kaa.

Soi­tet­ta­via lau­lu­ja kom­men­toi­vat kant­to­ri, kuo­ron­joh­ta­ja Ee­va­mai­ja Sor­va­ri, ru­noi­li­ja, ro­vas­ti Nii­lo Rau­ha­la ja kant­to­ri Yr­jö Kos­ki­mä­ki. Kol­me­tun­ti­nen lä­he­tys päät­tyy kym­me­nel­tä.

Ra­di­o­ka­na­van oh­jel­ma­na seu­ra­pu­heet

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­koi Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­ta ke­sä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Ka­na­val­la on lä­he­tet­ty myös kol­met opis­to­seu­rat, vii­mei­sim­pä­nä tä­nään päät­ty­vät Ra­nu­an opis­to­seu­rat.

Ar­ki­päi­vi­sin oh­jel­mas­sa on ol­lut ar­kis­to­saar­no­ja sekä oh­jel­mau­u­sin­to­ja men­neil­tä vuo­sil­ta. Hei­nä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na ka­na­val­la kuul­tiin oh­jel­maa tou­ko­kuus­sa vie­te­tyis­tä Ruot­sin su­vi­seu­rois­ta Taa­lain­maal­ta.

Kuu­kau­den mit­tai­ses­sa lä­he­tyk­ses­sä pää­si­säl­tö­nä ovat ol­leet saar­nat ja nii­den sa­no­ma. Muut oh­jel­mat ja haas­tat­te­lut ovat ker­to­neet seu­ra­ta­pah­tu­mis­ta sekä taus­toit­ta­neet van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suut­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­het­tä­miä oh­jel­mia voi kuun­nel­la jäl­ki­kä­teen SRK:n verk­ko­si­vuil­ta.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys