JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sou­tu­ve­neel­lä Jak­ku­ky­län ke­sä­seu­roi­hin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.8.2018 11.38

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281220180813113800

Jak­ku­ky­lä on kas­va­va kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la Iin kun­nas­sa. Se si­jait­see kau­niin Ii­jo­en var­res­sa mo­lem­min puo­lin jo­kea. Vii­me vii­kon­lop­pu­na Jak­ku­ky­läs­sä vie­tet­tiin kol­mi­päi­väi­siä ke­sä­seu­ro­ja, joi­hin saa­vut­tiin au­to­jen li­säk­si sou­tu­ve­neel­lä.

Ke­sä­seu­ro­jen pu­heis­sa muis­tu­tet­tiin sii­tä, et­tä us­kos­sa säi­ly­mi­sen kan­nal­ta Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen mer­ki­tys on suu­ri. Sun­nun­tai-il­lan vii­mei­ses­sä pu­hees­sa Tero Väi­sä­nen ih­met­te­li­kin, mi­ten sali oli yhä täyn­nä seu­ra­vie­rai­ta. Vaik­ka kou­lut oli­vat jo al­ka­neet, ke­nel­lä­kään ei ol­lut kii­re mi­hin­kään. Jopa pie­net lap­set malt­toi­vat is­tua ja kuun­nel­la.

Hel­vi ja Paa­vo Kirs­ti­nä oli­vat saa­pu­neet Ou­lus­ta Jak­ku­ky­lään ke­sä­seu­roi­hin. Heil­lä on ke­sä­mök­ki lä­his­töl­lä.

– Tän­ne seu­roi­hin on ai­na mu­ka­va tul­la. Tääl­lä kai­ku­vat lau­lut hy­vin voi­mal­li­si­na ja kau­nii­na, nii­tä on ilo kuun­nel­la, ker­toi Jak­ku­ky­län Nis­ka­las­ta läh­töi­sin ole­va Hel­vi.

Seu­rois­sa pal­vel­leet pu­hu­jat Teu­vo Kä­mä­räi­nen, Pasi Kur­ki­nen ja Tero Väi­sä­nen sai­vat ko­kea eri­koi­sen ja mie­liin­pai­nu­van sou­tu­ret­ken. Tot­tu­nee­na sou­tu­mie­he­nä Ta­pio Vuor­ma kul­jet­ti hei­dät seu­ro­jen vä­li­a­jal­la tur­val­li­ses­ti ko­tiin­sa ruo­kai­le­maan.

Teks­ti: Tert­tu Raap­pa­na

Kuva: Ma­riel­le Raap­pa­na

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys