JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:lle ha­e­taan lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­jaa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
5.9.2018 14.51

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281620180905145100

Lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja vas­taa SRK:n lä­he­tys­työs­tä sekä ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la.

Hä­nen teh­tä­viin­sä kuu­luu muun mu­as­sa ul­ko­maan lä­he­tys­mat­ko­jen suun­nit­te­lu, ai­ka­tau­lu­tus, re­sur­soin­ti ja koh­de­mai­den pai­kal­li­sen toi­min­nan tu­ke­mi­nen. Ko­ti­maan lä­he­tys­työn osal­ta teh­tä­vä­nä on lä­he­tys­työn alu­e­tii­mien tu­ke­mi­nen.

Teh­tä­vä edel­lyt­tää yh­teis­työ­ky­kyä, val­miut­ta it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn, eng­lan­nin kie­len suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta tai­toa sekä mat­kus­tus­val­miut­ta. Muu kie­li­tai­to kat­so­taan eduk­si.

Ha­ke­muk­set tu­lee toi­mit­taa 17.9.2018 men­nes­sä SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Jou­ni Tii­ro­lal­le.

Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa SRK:n lä­he­tys­työn joh­ta­ja Juha Alan­ko, juha.alan­ko@srk ja 050 559 4422.

Lue ha­kuil­moi­tus tääl­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys