JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n some uu­dis­tuu

Uutiset
29.3.2021 8.00

Juttua muokattu:

26.3. 13:22
2021032613223120210329080000

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

SRK ke­hit­tää par­hail­laan so­me­ka­na­vi­aan. Täl­lä het­kel­lä SRK:lla on käy­tös­sään usei­ta eri so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via ja ti­le­jä Yo­u­Tu­bes­sa, Ins­tag­ra­mis­sa, Fa­ce­boo­kis­sa ja Twit­te­ris­sä.

SRK:n te­ke­mien net­ti­lä­he­tyk­sien yh­tey­des­sä on käy­nyt il­mi, et­tä use­at ka­na­vat ai­heut­ta­vat se­kaan­nuk­sia niin lä­he­tys­ten te­ki­jöil­le kuin kat­so­jil­le.

– Hel­poin­ta on, jos yh­des­tä pai­kas­ta pää­see seu­raa­maan niin seu­ra­lä­he­tys­tä, jul­kai­su­ti­lai­suut­ta kuin rip­pi­kou­lun ko­di­nil­taa­kin. Uu­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa si­säl­tö­jen löy­ty­mis­tä, sa­noo SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä.

Ke­vään ai­ka­na SRK yh­dis­tää so­me­ti­le­jään niin, et­tä jat­kos­sa käy­tet­tä­viä ti­le­jä on vä­hem­män, ja si­säl­tö kes­kit­tyy niil­le sel­ke­äm­min. Esi­mer­kik­si vi­de­ot lä­he­te­tään jat­kos­sa yh­del­tä SRK:n yh­tei­sel­tä Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta.

– Toi­min­nan kas­va­es­sa on kas­va­nut myös eri­lais­ten verk­ko­si­vu­jen, so­me­ti­lien ja mui­den ka­na­vien mää­rä. Tämä on ta­pah­tu­nut il­man var­si­nais­ta suun­ni­tel­maa. Suu­ren ka­na­vis­ton yl­lä­pi­to vaa­tii pal­jon re­surs­se­ja. Nyt ha­lu­taan kes­kit­tyä jäl­jel­le jää­viin ja saa­da toi­min­ta sel­ke­äk­si, Vä­hä­jylk­kä tii­vis­tää suun­ni­tel­mat.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys