JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­sun­nun­tai su­juu hy­vis­sä olo­suh­teis­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.6.2015 13.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:15
2020010123152020150628134500

Su­vi­seu­rois­sa on lau­an­tai-il­ta­na ar­vi­oi­tu ole­van vä­keä jo lä­hes 80 000 hen­ki­löä. Sun­nun­tain au­rin­koi­nen ja so­pi­van tuu­li­nen sää tar­jo­aa seu­ra­vie­rail­le hy­vät olo­suh­teet.

Sun­nun­tain päi­vä­vie­rai­den park­ki­pai­kak­si on va­rat­tu yh­dek­sän heh­taa­ria li­sä­a­lu­et­ta. Lin­ja-au­to­yh­teyt­tä on käy­tet­ty run­saas­ti, mikä on aut­ta­nut kul­ku­reit­tien kui­vu­mis­ta. Vain pie­niä alu­ei­ta on jä­tet­ty mär­kyy­den vuok­si käyt­tä­mät­tä.

Jär­jes­tä­jät ovat va­rau­tu­neet sii­hen, et­tä mah­dol­li­sim­man moni vii­pyy seu­rois­sa maa­nan­tai­hin as­ti.

– Ruo­ka on hy­vää ja sitä on riit­tä­väs­ti. Suo­sit­tua kana-ta­co­sa­laat­ti­a­kin riit­tää maa­nan­tai­hin as­ti, ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Pek­ka Kal­lun­ki ker­too.

Hä­nen mu­kaan­sa lit­ra­myyn­nis­sä myy­dään 60 pro­sent­tia alu­eel­la myy­tä­väs­tä ruu­as­ta.

Seu­ro­jen lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan pu­hee­joh­ta­ja Pek­ka Lah­ti­nen ar­vi­oi, et­tä suu­rin osa vie­rais­ta pää­see seu­ra­ken­täl­tä ko­ti­mat­kal­le omin avuin. Ve­to­a­pua on va­rat­tu sitä tar­vit­se­vil­le.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys