JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

To­gon seu­rois­sa vä­lit­tyi tut­tu Raa­ma­tun sa­no­ma

Päivämies
Uutiset
21.2.2019 6.18

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442120190221061800

To­gon pää­kau­pun­ki­seu­dul­la pi­de­tään seu­ro­ja joka sun­nun­tai nel­jäs­sä pai­kas­sa. Alu­eel­la on 16 seu­ra­kun­taa, jois­sa on va­kiin­tu­nut­ta toi­min­taa. Us­ko­vai­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuu 200-300.

– Näis­sä seu­rois­sa pu­hun kah­del­la kie­lel­lä, eng­lan­nik­si ja ewek­si niin, et­tä ul­ko­mai­set vie­raat­kin voi­vat kuun­nel­la ja ym­mär­tää Ju­ma­lan sa­naa, aloit­ti Nic­ho­las Deh sun­nun­tai­aa­mun seu­rat Lo­mes­sa, To­gon pää­kau­pun­gis­sa. Seu­rois­sa oli pai­kal­lis­ten li­säk­si suo­ma­lai­sia ja ka­na­da­lai­sia vie­rai­ta.

Lo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä eli An­teek­si­an­ta­muk­sen temp­pe­lis­sä käy sun­nun­tai­sin vii­ti­sen­kym­men­tä seu­ra­vie­ras­ta. Seu­rois­sa on yleen­sä yk­si puhe. Sa­maan ai­kaan lap­sil­le on py­hä­kou­lu. Jos­kus en­nen seu­ra­pu­het­ta on ope­tus­tuo­kio tai pu­heen­vuo­ro. Seu­rois­sa ei ole tar­joi­lua, mut­ta ko­leh­ti sen si­jaan ke­rä­tään kah­des­ti.

Luot­ta­mus joh­ta­jaan hor­juu

Al­ku­ru­kouk­ses­sa seu­ra­vä­ki ha­lu­si muis­taa, et­tä kaik­ki on Ju­ma­lan lah­jaa.

– Kii­täm­me, et­tä he­rä­tit mei­dät tänä aa­mu­na ja joh­da­tit seu­roi­hin. Avaa kuu­li­joi­den sy­dä­met, et­tä sa­na­si täyt­täi­si ne pe­las­tuk­sen toi­vol­la.

Hel­mi­kui­sen sun­nun­tain kir­kol­li­sen ai­hee­na oli kah­den­lai­nen sie­men. Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­lus näyt­ti ole­van lo­puil­laan, ja Moo­ses lä­het­ti tie­dus­te­li­joi­ta mää­rän­pää­hän, Lu­vat­tuun maa­han.

Tie­dus­te­li­jat toi­vat tul­les­saan kah­den­lais­ta vies­tiä. Toi­nen vies­ti ker­toi, et­tä maa on kyl­lä hyvä ja vil­ja­va, mut­ta Ka­naa­nin maa­ta puo­lus­ta­vat jou­kot ovat niin voi­mak­kai­ta, et­tä sin­ne ei voi mi­ten­kään pääs­tä.

Tämä epä­toi­von vies­ti sai va­el­ta­van kan­san ka­pi­noi­maan ja et­si­mään uut­ta joh­ta­jaa, joka vei­si hei­dät ta­kai­sin Egyp­tiin. Maa­han, jos­sa oli ai­na­kin ra­vin­toa tar­jol­la, ei­kä yli­voi­mai­sen tun­tui­nen vi­hol­li­nen uh­kai­si.

– Kan­sa oli unoh­ta­nut, et­tä Ju­ma­la on hei­dän kans­saan. Tämä on sie­lu­jen vi­hol­li­sen työ­tä, hän kyl­vää epäi­lyk­sen ja epä­toi­von sie­men­tä.

Kah­den­lais­ta tie­toa

Tie­dus­te­lu­ret­kel­tä tuli toi­nen­kin vies­ti. Tie­dus­te­le­mas­sa ol­leet Kaa­leb ja Joo­sua ihas­te­li­vat maan vau­raut­ta tois­ten ta­paan, mut­ta hei­dän vies­tin­sä ero­si ai­em­min ker­ro­tus­ta: he ker­toi­vat, et­tä Ju­ma­lan avul­la kan­sa pää­si­si pe­ril­le Lu­vat­tuun maa­han.

– Näin maa­il­mas­sa on kah­den­lai­sen sie­me­nen kyl­vöä. Kum­man sie­me­nen kan­ta­ja sinä olet, Deh ky­se­li.

– Ky­sy­mys on, et­tä ha­lu­at­ko kul­kea la­ve­aa tie­tä, joka vie ka­do­tuk­seen, vai kai­taa tie­tä, joka vie pe­las­tuk­seen?

Deh pu­hui sii­tä, kuin­ka syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi va­paut­taa pa­han sie­me­nen val­las­ta.

– Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on kuin kaup­pa, jon­ka ovi on vie­lä au­ki. Tule ja os­ta heti, sil­lä ku­kaan ei tie­dä, mil­loin kaup­pa me­nee kiin­ni.

Deh roh­kai­si elä­mään ja toi­mi­maan Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti.

– Ju­ma­lan lap­sen on syy­tä ol­la pit­kä­mie­li­nen ja an­taa toi­sil­le an­teek­si. On hyvä muis­tut­taa toi­si­am­me sii­tä, et­tä Ju­ma­la aut­taa.

Teks­ti ja kuva: Mik­ko Ju­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.2.2019

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys