JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuleva vuosi on diakonian juhlavuosi

Uutiset
29.12.2021 7.15

Juttua muokattu:

27.12. 12:29
2021122712294820211229071500

A-L S.

A-L S.

Päi­vä­mies

Vuo­si 2022 on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si. Suo­men en­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa, Ma­til­da Hof­f­man, vi­hit­tiin vir­kaan 150 vuot­ta sit­ten, 1. syys­kuu­ta.

Di­a­ko­nia on elä­män­ta­pa

Kir­kon di­a­ko­ni­an te­o­lo­gi­nen läh­tö­koh­ta, Jee­suk­sen teh­tä­vän­ju­lis­tus, löy­tyy Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­ta: ”Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut il­moit­ta­maan köy­hil­le hy­vän sa­no­man, ju­lis­ta­maan van­gi­tuil­le va­pau­tus­ta ja so­keil­le nä­kön­sä saa­mis­ta, pääs­tä­mään sor­re­tut va­pau­teen ja ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta” (Luuk. 4:18–19).

Di­a­ko­ni­as­sa ei ole kyse vain yh­des­tä seu­ra­kun­nan työ­muo­dos­ta, di­a­ko­ni­a­työs­tä, vaan koko seu­ra­kun­nan, sen jä­sen­ten ja työn­te­ki­jöi­den, teh­tä­väs­tä ja elä­mi­sen ta­vas­ta. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon di­a­ko­ni­an suun­ta­vii­voi­na ovat seu­raa­vat: tu­kea haa­voit­tu­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­via, edis­tää so­si­aa­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää ke­hi­tys­tä ja vah­vis­taa yh­des­sä te­ke­mis­tä.

Juh­la­vuo­si nä­kyy tem­pauk­si­na

Juh­la­vuo­si nos­taa esiin di­a­ko­ni­an vih­ki­mys­vir­kaa, am­ma­til­lis­ta di­a­ko­ni­a­työ­tä ja kaik­kia di­a­ko­ni­an toi­mi­joi­ta. Ar­jen lä­him­mäi­syys on myös esil­lä.

Di­a­ko­ni­a­työn liit­to ry kir­joit­taa si­vuil­laan, et­tä seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työ on vah­va va­paa­eh­tois­toi­min­nan or­ga­ni­soi­ja: "di­a­ko­ni­nen kirk­ko in­nos­taa ja va­rus­taa seu­ra­kun­tia ja nii­den jä­se­niä to­teut­ta­maan lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja edis­tä­mään ih­mi­sar­vois­ta elä­mää." Se on myös ak­ti­voi­nut seu­ra­kun­ta­lais­ten li­säk­si kirk­koon kuu­lu­mat­to­mia toi­mi­maan yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Juh­la­vuo­te­na di­a­ko­ni­a­työ nä­kyy eri­lai­si­na tem­pauk­si­na. Li­sä­tie­toa di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­des­ta ja val­ta­kun­nal­li­sia, alu­eel­li­sia ja pai­kal­li­sia ta­pah­tu­mia voi seu­ra­ta tääl­tä. Seu­ra­kun­ta­vaa­lit tar­jo­a­vat myös mah­dol­li­suuk­sia pi­tää esil­lä di­a­ko­ni­aa.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys