JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sia las­ten­lau­lu­ja te­keil­lä

Päivämies
Uutiset
15.11.2019 6.32

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023820191115063200

Las­ten pol­ku -leh­des­sä ale­taan jul­kais­ta en­si vuon­na uu­sia las­ten­lau­lu­ja. Mo­ni­puo­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen lau­lu­va­li­koi­man ta­kaa­mi­sek­si leh­ti toi­voo lu­ki­joi­den lä­het­tä­vän omia ru­no­jaan tar­jol­le sä­vel­tä­mis­tä var­ten.

– Lau­lu­jen ai­he­pii­rit voi­vat liit­tyä kaik­keen lap­sen elä­mään. Ne voi­vat liit­tyä mo­nia lap­sia kiin­nos­ta­viin suu­riin asi­oi­hin, ku­ten vaik­ka­pa ava­ruus tai ro­bo­tit. Tär­ke­ää oli­si saa­da mu­kaan myös us­koa tu­ke­via hen­gel­li­siä lau­lu­ja, sel­vit­tää Las­ten po­lun pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la.

Hän toi­voo, et­tä mah­dol­li­sim­man moni las­ten­ru­non te­ki­jä lä­het­täi­si teks­te­jään tar­jol­le.

– Odo­tan mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia ai­nek­sia si­säl­tä­viä, ki­vo­ja teks­te­jä. Kie­lel­lä lei­kit­te­ly on ru­nois­sa plus­saa. Las­ten maa­il­mas­sa on myös huo­le­nai­hei­ta ja ki­pua, niis­tä­kin voi kir­joit­taa, toi­voa unoh­ta­mat­ta.

Toi­mi­tus va­lit­see sä­vel­let­tä­vät ru­not. Mu­kaan on lu­pau­tu­nut nel­jä sä­vel­tä­jää.

Lä­he­tä las­ten­ru­no­si tar­jol­le osoit­tee­seen las­ten­pol­ku@srk.fi.

Ku­vi­tus­ku­va: Han­ne­le Pu­hak­ka

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys