JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteistyökumppanit vierailivat Päivämiehen toimituksessa

Uutiset
31.1.2024 13.45

Juttua muokattu:

31.1. 13:55
2024013113552620240131134500

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Ou­lu

Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si nä­kyi SRK:n toi­mis­tol­la avoi­mien ovien ta­pah­tu­man mer­keis­sä.

Päi­vä­mies juh­lii läpi vuo­den eri­lai­sen tem­pauk­sien kaut­ta.

– Ha­lu­sim­me näh­dä myös yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja alu­eel­la vai­kut­ta­via kol­le­goi­ta, Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja ja SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­toi kah­vi­ti­lai­suu­des­sa 31. tam­mi­kuu­ta.

Pai­kal­la oli Ou­lun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ja yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton sekä oh­jel­mis­to­ta­lo Anyg­raa­fin ja Bot­nia Prin­tin edus­tus. Päi­vä­mies käyt­tää Anyg­raa­fin toi­mi­tus­jär­jes­tel­mää ja leh­ti pai­ne­taan Ka­jaa­nis­sa Bot­nia Prin­tin leh­ti­pai­nos­sa.

Laa­ja si­säl­lön­tuo­tan­to

Toi­mi­tus esit­te­li ny­kyis­tä Päi­vä­mies­tä ja sen 70-vuo­ti­as­ta tai­val­ta. Kes­kus­te­lus­sa tuli esiin, et­tä sa­man­tyy­li­set asi­at ovat ajan­koh­tai­sia myös seu­ra­kun­ta­vies­tin­näs­sä.

Vä­hä­jylk­kä ker­toi, et­tä Päi­vä­mie­hen te­ki­jä­kun­taa on Ou­lus­sa toi­mi­tuk­ses­sa kym­men­kun­ta, toi­nen puo­li ken­täl­lä ym­pä­ri Suo­mea. Leh­del­lä on 29 leh­ti­a­vus­ta­jaa ja lä­hes jo­kai­ses­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja.

Kol­men tu­ki­ja­lan va­ras­sa

Pää­toi­mit­ta­ja nä­kee 70-vuo­ti­aan leh­den vah­vuu­te­na us­kol­li­sen lu­ki­ja­kun­nan ja sen, et­tä leh­ti on us­kol­li­nen sa­no­mal­leen. Haas­tet­ta tuo pa­pe­ri­leh­tien le­vi­kin­las­ku.

– Lu­ki­ja­tut­ki­muk­ses­ta nou­si­vat sa­nat Raa­mat­tu, us­ko ja elä­mä. Leh­ti elää näi­den tu­ki­jal­ko­jen va­ras­sa. Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti leh­ti kir­joit­taa myös yh­teis­kun­nas­ta ja kir­kos­ta. Kun kat­soo 70-vuo­tis­ta tai­val­ta, näen vah­vuu­te­nam­me, et­tä olem­me us­kol­li­sia sa­no­mal­lem­me, Vä­hä­jylk­kä ki­teyt­ti.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys