JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Meeleparandus on tähtis asi

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
10.5.2017 8.42

Juttua muokattu:

1.1. 11:41
2020010111411020170510084200

Sel­le lehe ar­tik­lid rää­gi­vad mee­le­pa­ran­du­sest ja ar­must. Need mõle­mad on kris­tiu­sus väga olu­li­sed. Mul­le en­da­le said need eri­ti lä­he­das­teks um­bes kümme aas­tat ta­ga­si. Olin kas­va­nud usk­li­kus ko­dus, aga oma pat­tu­de tõttu olin lan­ge­nud ebaus­ku.

Ju­mal ära­tas mu süda­me­tun­nis­tu­se, ja siis sain aru, et ma pe­ak­sin ta­ga­si Ju­ma­la lap­seks saa­ma. Ju­ma­la sõna kõne­tas mind ja näi­tas, et ma olin pat­tu tei­nud ja et ma pe­ak­sin pa­tud an­deks saa­ma. Hak­ka­sin ot­si­ma Ju­ma­la an­dek­sand­mist.

Ju­mal viis mind usk­li­ku ini­me­se ju­tu­le, kes kuu­lu­tas mul­le kõik pa­tud an­deks Jee­su­se le­pi­tus­töö läbi. See täi­tis mu südame rõõmu ja ra­hu­ga. Olin sündi­nud uu­es­ti Ju­ma­la lap­seks ja mu süda­mes­se oli sütti­nud loo­tus iga­ve­sest elust. Mul tek­kis taht­mi­ne min­na Ju­ma­la sõna kuu­la­ma koos teis­te usk­li­ke­ga, Ju­ma­la ko­gu­du­se ühen­du­ses.

Jee­sus on saat­nud oma ko­gu­du­se kuu­lu­ta­ma mee­le­pa­ran­dust ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi kõigi rah­vas­te seas (Lk 24:47). Mar­tin Lut­her õpe­tas Piib­li jär­gi, et mee­le­pa­ran­dus on liht­ne asi. Sel­les si­sal­dub kaks osa: kõi­ge­pe­alt pa­tu­ka­het­sus ja siis us­ku­mi­ne ar­mu­kuu­lu­tu­ses­se, et kõik pa­tud on an­deks an­tud Jee­su­se tee­ne tõttu.

Evan­gee­liu­mis saab ini­me­ne ko­ge­da Ju­ma­la ime­list ar­mu: pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne kuu­lub igaü­he­le. Ju­mal ei kee­la an­dek­sand­mist kel­le­le­gi. Vas­tu­pi­di pa­kub Tema seda kõi­gi­le (Apt 17:30). Ju­ma­la ko­gu­du­sest kuu­lub ik­ka veel kut­se pa­tu­öös­se ek­si­nu­le: pa­ran­da meelt ja usu evan­gee­lium.

See, kes usub evan­gee­liu­mi, saab süda­mes­se Püha Vai­mu ja ta pää­seb Ju­ma­la rii­gi ko­da­ni­kuks. Ka siis, kui elus on ras­ku­si, võib Ju­ma­la rii­gis ko­ge­da Ju­ma­la rõõmu ja rahu (Rm 14:17). Ris­ti­mi­ses võtab Ju­mal usk­li­ku ini­me­se oma ar­mu­lii­tu, kus Tema ra­vib meie us­ku evan­gee­liu­mi­ga ja ju­ha­tab meie tee Ta­e­vas­se.

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: S. K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 10.5.2017

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys