JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan sana valaisee syntien syyllisyydessä

Matkaevääksi
10.8.2022 10.45

Juttua muokattu:

10.8. 10:59
2022081010593620220810104500

Las­se Hert­te­li

Vuo­sia sit­ten eräs ala­kou­lui­käi­nen poi­ka­lap­si heit­te­li kii­vas­tuk­sis­saan le­lu­ja huo­neen­sa ik­ku­naan. Jos­tain oli tul­lut huo­no mie­li. Le­lut len­te­li­vät niin kau­an, et­tä ik­ku­na rä­säh­ti rik­ki. Poi­ka meni sän­gyn al­le pii­loon. Hän toi­voi, et­tei ku­kaan kuul­lut ik­ku­nan ha­jo­a­mis­ta ei­kä syyl­lis­tä löy­tyi­si. Sii­nä me­ni­kin to­vin ai­kaa.

In du­bio pro reo -sään­tö on yk­si kes­kei­sis­tä oi­keus­val­ti­ol­li­sis­ta pe­ri­aat­teis­ta kai­kis­sa ke­hit­ty­neis­sä val­ti­ois­sa. Sään­tö mää­ri­tel­lään näin: ”Tuo­mi­ois­tui­men on rat­kais­ta­va epä­sel­vis­sä näyt­tö­ti­lan­teis­sa ta­paus syy­te­tyn eduk­si.” Oi­keus­jär­jes­tel­mä ei ai­na saa täyt­tä sel­vyyt­tä sii­tä, on­ko ih­mi­nen syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen vai ei. (Tie­teen ter­mi­pank­ki: in du­bio pro reo -sään­tö.) Alus­sa ker­ro­tun ta­pauk­sen lap­si sai ai­ka­naan höl­möi­lys­tään asi­aan kuu­lu­van pu­hut­te­lun, ”tuo­mi­on” ja so­vi­tuk­sen.

Ju­ma­la tie­tää jo­kai­sen sa­lai­sim­mat­kin asi­at. Ju­ma­lan sa­nan va­los­sa ih­mi­nen tun­tee pie­nuu­ten­sa (Ps. 119:120). Ih­mi­sen ereh­ty­es­sä Ju­ma­lan sa­nan valo saat­taa tun­tua so­kai­se­van kirk­kaal­ta. Ih­mi­nen saat­taa al­kaa puo­lus­ta­maan it­se­ään, vä­hät­te­le­mään te­ko­jaan tai vie­rit­tä­mään syyn pois it­sel­tä. Tämä ker­ro­taan Raa­ma­tus­sa jo en­sim­mäi­sen ih­mis­pa­rin koh­dal­la (1. Moos. 3). Ih­mi­sen lan­ge­tes­sa Ju­ma­lan tah­don nou­dat­ta­mi­ses­ta tu­lee vaa­ti­vaa, ei­kä hän kä­si­tä Ju­ma­lan sa­nan kut­su­vaa läm­pöä ja va­loa.

Psal­min kir­joit­ta­ja ihas­te­lee, kuin­ka Ju­ma­lan sana on ih­meel­li­ses­ti voi­mia an­ta­vaa ja tur­val­lis­ta: ”Minä ra­kas­tan si­nun käs­ky­jä­si, ne ovat mi­nul­le kal­liim­mat kuin puh­tain kul­ta” (Ps. 119:127–131). Kun on tun­nol­la Ju­ma­lan rau­ha, ih­mi­nen ja­no­aa kuul­la Ju­ma­lan sa­naa.

Maal­li­nen oi­keus­jär­jes­tel­mä vaa­lii ih­mi­sen oi­keut­ta. Ju­ma­lan sa­nan vai­ku­tus on ih­meel­li­nen. Se et­sii syn­tien syyl­li­syy­des­sä ole­van ih­mi­sen etua, et­tä hän voi­si ko­kea Ju­ma­lan hy­vyy­den ja ar­mon. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä ker­ro­taan, kuin­ka Ju­ma­lan sana on elä­vä ja vä­ke­vä (Hepr. 4:12).

Psal­mi­lau­la­ja pyy­tää, et­tä Ju­ma­lan sana kuu­lui­si ih­mi­sil­le kut­su­va­na, tur­val­li­se­na ja loh­dut­ta­va­na. Ju­ma­lan sa­nas­ta löy­tyy ilo, ja voim­me ru­koil­la, et­tä se oli­si op­paa­na myös oman elä­mäm­me mat­kal­la: ”Kat­so puo­lee­ni, an­na ar­mo­si – se on nii­den oi­keus, joil­le ni­me­si on ra­kas” (Ps. 119:132).

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys