JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Leipähuone ravitsee nälkäiset sielut

Matkaevääksi
13.9.2023 10.00

Juttua muokattu:

11.9. 10:49
2023091110491720230913100000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Aa­po Mä­en­pää

On­ko si­nun jää­kaap­pi­si ol­lut sel­lai­nen, et­tä va­lo­kin on tun­tu­nut siel­lä tur­hal­ta, kos­ka siel­lä ei ole ol­lut, mitä va­lais­ta? Ela­tuk­sen mur­heet ja lei­pä­huo­let saat­ta­vat ko­e­tel­la sil­loin us­ko­am­me.

Pro­feet­ta Eli­al­la­kin oli lei­pä­huo­lia. Kun hän meni Ju­ma­lan käs­kys­tä Si­do­nin Sar­pa­tiin, hän pyy­si les­ki­vai­moa lei­po­maan it­sel­leen pie­nen lei­vän. Ju­ma­la oli il­moit­ta­nut en­nak­koon täl­le les­ki­vai­mol­le Eli­an tu­los­ta, ja hän lei­poi vii­mei­sis­tä jau­hois­taan ja öl­jys­tään Eli­al­le lei­vän. Ju­ma­la siu­na­si heil­le syö­tä­vää pit­käk­si ai­kaa (1. Kun. 17:15).

Mat­kal­la Si­do­niin oli Eli­al­le ta­pah­tu­nut ih­meel­li­siä asi­oi­ta. Kor­pit toi­vat hä­nel­le lei­pää ja li­haa aa­muin il­loin (1. Kun. 17:6). Ju­ma­la oli an­ta­nut kor­peil­le käs­kyn vie­dä Eli­al­le eväs­tä. Tämä tun­tuu meis­tä kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, vaik­ka korp­pi on­kin vii­sas lin­tu. Ju­ma­lal­le ei kui­ten­kaan ole mi­kään mah­do­ton­ta. Hän on luo­ma­kun­nan Her­ra, ja kaik­ki on hä­nen val­tan­sa al­la.

Olet­ko ela­tuk­sen mur­hei­den kes­kel­lä jak­sa­nut Eli­an ta­voin luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon vai ovat­ko vah­vat epäi­lyk­set hii­pi­neet mie­lee­si? Olet kui­ten­kin koh­ta saat­ta­nut ko­kea, et­tä asi­at ovat ih­meel­li­ses­ti jär­jes­ty­neet, kun ys­tä­vät ovat aut­ta­neet tai yh­teis­kun­nan apu on tul­lut juu­ri oi­ke­aan ai­kaan.

Näis­sä ar­ki­päi­väi­sis­sä­kin asi­ois­sa me saam­me pyy­tää Jee­suk­sen ope­tus­las­ten ta­voin: ”li­sää meil­le us­koa” (Luuk. 17:5). Kun­pa osai­sim­me ol­la oi­ke­al­la ta­val­la huo­let­to­mia niin kuin tai­vaan lin­nut: ”He­rät­ty­ään ok­sal­la lin­tu al­kaa lau­lel­la. Ei se tie­dä ruu­as­taan, lau­laa sen­tään vaan – –.” (SL 157:2.)

Ela­tuk­sen mur­heet saat­ta­vat kui­vat­taa us­kom­me ja luot­ta­muk­sem­me Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Sie­lun­vi­hol­li­nen tu­lee ove­las­ti juo­nit­te­le­maan juu­ri nois­sa ko­et­te­le­muk­sis­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na on hä­mär­tää kal­lein asia – us­kon mer­ki­tys.

Myös lei­pä­huol­ten kiu­sauk­sis­sa kan­nat­taa tur­vau­tua sii­hen ruo­kaan, joka ei Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ruo­ka­pöy­däs­tä lopu: evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma, ja Her­ra Jee­sus on elä­män lei­pä. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lei­pä­huo­ne, jos­sa näl­käi­siä sie­lu­jam­me ruo­ki­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ilo­sa­no­mal­la.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys