JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rukouksen kohteena puhdas sydän

Matkaevääksi
16.8.2023 10.35

Juttua muokattu:

16.8. 10:31
2023081610312320230816103500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Las­se Hert­te­li

Kau­niis­sa Sii­o­nin lau­lus­sa 202 on sa­maa tee­maa kuin tä­män teks­tin poh­ja­na ole­vas­sa psal­mi­kir­joi­tuk­ses­sa (Ps. 51:6–14).

”Syn­nin tah­rois­ta pääs­tä pyy­dän ar­mo­si läh­teel­lä vie­lä. Seu­raan kut­su­a­si, ve­ren ään­tä, tun­non puh­taut­ta val­vo­en tiel­lä. Isä, siu­naat­han lap­se­na­si, kan­na pe­ril­le hel­mas­sa­si.” (SL 202:4.)

Erääs­sä syn­nin­tun­nus­tuk­ses­sa sa­no­taan: ”Her­ra, minä tun­nus­tan si­nun to­tuu­te­si va­los­sa, et­tä olen teh­nyt syn­tiä aja­tuk­sin ja sa­noin, te­oin ja lai­min­lyön­nein” (Kirk­ko­kä­si­kir­ja, 707). Omal­ta puo­lel­taan ih­mi­nen on kel­paa­ma­ton Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä. Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa ih­mi­sen osak­si tuli pe­ri­syn­ti, eli ih­mi­nen jou­tui tot­te­le­mat­to­muu­den vuok­si eroon hy­väs­tä Ju­ma­las­ta. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Adam ja Ee­va jou­tui­vat pa­ra­tii­sis­sa har­haan sie­lun­vi­hol­li­sen va­leh­del­tua ja hou­ku­tel­tua hei­dät oman tah­don tiel­le. Kuu­li­ai­suus Ju­ma­lan tah­dol­le rik­kou­tui. (1. Moos. 3:1–19.)

Syn­tiin­lan­kee­muk­sen tiel­lä ol­laan edel­leen. Kol­mi­liit­toi­nen vi­hol­li­nen: sie­lun­vi­hol­li­nen, ih­mi­sen tur­mel­tu­nut luon­to ja tämä maa­il­ma ko­et­taa saa­da ih­mi­sen kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä luo­pu­maan Ju­ma­lan huo­len­pi­don alai­suu­des­ta ja läh­te­mään la­ve­al­le tiel­le.

”Vih­mo mi­nut puh­taak­si ii­so­pil­la” (Ps. 51:9). Ii­sop­pi on yrt­ti­kas­vi, joka mai­ni­taan jo Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa. Kun is­ra­e­li­lai­set val­mis­tau­tui­vat läh­te­mään Egyp­tis­tä, hei­tä neu­vot­tiin va­le­le­maan oven­pie­let ka­rit­san ve­rel­lä ii­sop­pi­kimp­pua käyt­tä­en. Seu­raa­va­na yö­nä kuo­le­ma, vii­mei­nen kym­me­nes­tä vit­sauk­ses­ta to­teu­tui ja sur­ma­si kaik­ki esi­koi­set Egyp­tis­sä. Täl­löin kuo­le­ma kul­ki nii­den ta­lo­jen ohi, joi­den oven­pie­let oli va­lel­tu ka­rit­san ve­rel­lä. Al­koi pää­si­äi­nen, pe­sah (hepr. ”kul­kea ohi”), kii­tos- ja muis­to­juh­la. Ju­ma­lan sa­naan luot­ta­mi­nen ja hä­nen ih­me­te­koi­hin­sa us­ko­mi­nen pe­las­ti us­ko­vai­set Egyp­tis­sä.

Juu­ta­lai­ses­sa pe­rin­tees­sä ii­sop­pi-kas­vi mer­kit­see nöy­ryyt­tä. Pit­kä­per­jan­tain ta­pah­tu­mis­sa on yh­ty­mä­koh­ta Egyp­tin ta­pah­tu­miin, kun Jee­sus pyy­tää ris­til­lä ol­les­saan juo­ta­vaa. Sii­nä yh­tey­des­sä, kun juo­ta­va tar­jo­taan, mai­ni­taan ii­sop­pi (Joh. 19:28–29). Täl­lä viit­tauk­sel­la tar­koi­tet­ta­neen Jee­suk­sen nöy­ryyt­tä ja Ju­ma­lan sa­nan täyt­ty­mis­tä (Matt. 5:17–18).

Kau­an sit­ten psal­min kir­joit­ta­ja pyy­si Ju­ma­lal­ta, et­tä hän kään­täi­si kat­seen­sa pois syn­neis­tä, joi­ta ih­mi­sel­le tu­lee, ja sen si­jaan uu­dis­tai­si ja an­tai­si puh­taan sy­dä­men. Tätä evan­ke­liu­min vai­kut­ta­maa, syn­nis­tä pe­las­tu­mi­sen rie­mua ja us­kon iloa on mah­dol­lis­ta ko­kea edel­leen. Ju­ma­la it­se puh­dis­taa ja uu­dis­taa ih­mi­sen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa, Py­hän Hen­gen kaut­ta. (Ps. 51:11–14.) Ju­ma­lan huo­len­pi­don al­la on tur­val­lis­ta kul­kea koh­ti tai­vaan ko­tia.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys