JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ei tullut uutista

3.12.2022 6.00

Juttua muokattu:

1.12. 11:08
2022120111082220221203060000

Sal­la Pät­si

Kä­vim­me pit­käs­tä ai­kaa mie­he­ni kans­sa reis­sus­sa ju­nal­la! Ei­hän se ol­lut kuin ajaa va­jaat 200 ki­lo­met­riä juna-ase­mal­le Ro­va­nie­mel­le ja sen jäl­keen is­tua ja ar­vail­la, mis­sä mil­loin­kin men­nään. Oli jo pi­meä, ja edel­li­ses­tä ju­na­mat­kas­tam­me oli ai­kaa niin pal­jon, et­tem­me muis­ta­neet ase­mia ul­koa. Pal­jon oli kar­sit­tu py­säh­dyk­siä pois­kin, sit­ten vii­me ker­ran. Eväi­tä­kään ei muis­tet­tu ot­taa, jo­ten tur­vau­dut­tiin ra­vin­to­la­vau­nun tar­jon­taan. Kyl­lä kait sitä ker­ran pa­ris­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa ras­kii...

Reis­sun pää­syy oli pik­ku­sis­ko­ni di­a­ko­ni­vih­ki­mys Tam­pe­reen Tuo­mi­o­kir­kos­sa, mut­ta sa­maan, rei­luun vii­kon­lop­puun, mah­tui mon­ta muu­ta­kin mu­ka­vaa koh­taa­mis­ta su­ku­lais­ten ja ys­tä­vien kans­sa. Mel­kein saim­me näh­dä pie­nen kum­mi­ty­tön en­si­as­ke­leet­kin. Ihail­ta­van sin­nik­kääs­ti hän har­joit­te­li, ja har­joi­tus tuot­ti­kin tu­lok­sen: saim­me vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä näh­dä rie­mun­kil­jah­duk­sin sä­es­tet­tyä as­kel­lus­ta!

Eh­dot­te­lin tuo­reel­le di­a­ko­nil­le ju­tun te­koa Päi­vä­mie­heen. Pap­pis­vih­ki­myk­sis­tä muis­tan jut­tu­ja ol­leen, mut­ta di­a­ko­ni­vih­ki­myk­sis­tä en muis­ta, on­ko ol­lut. Oli­si­han se muu­ten­kin ajan­koh­tai­nen ai­he, on­han di­a­ko­ni­an 150-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Vii­me vuo­si­na ko­ke­mam­me maa­il­man­laa­jui­set ta­pah­tu­mat ovat nos­ta­neet esiin myös ar­jen di­a­ko­ni­aa, ih­mis­ten aut­ta­mis­ta, koh­taa­mis­ta, lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Nii­tä, jot­ka juu­ri­kin ovat kris­ti­tyn tun­to­merk­ke­jä.

Mi­nus­ta tuo­mi­o­sun­nun­tain teks­ti­kin oli oi­kein so­pi­va tu­le­vien pap­pien ja di­a­ko­nien saa­te­sa­noik­si. Et­tä lamp­pui­hin oli­si ai­na öl­jyä, tu­lee­pa Yl­kä mil­loin vain. Piis­pa Repo an­toi oh­jeek­si huo­leh­tia myös omis­ta voi­mis­ta, et­tä jak­saa an­taa myös muil­le. "Et­tei ben­sa lopu tan­kis­ta kes­ken mat­kan", ku­ten hän ker­toi­li pa­pin työn­sä al­ku­a­jois­ta elä­vän esi­mer­kin.

No, uu­tis­ta Päi­vä­mie­heen em­me saa­neet ai­kai­sek­si ja ku­vat­kin ovat vie­lä saa­mat­ta. Mut­ta haus­ka sat­tu­ma, et­tä seu­raa­vas­sa leh­des­sä oli­kin jut­tua ihan au­ke­a­man ver­ran di­a­ko­ni­as­ta. Ei sis­ko­ni aja­tuk­sia, mut­ta di­a­ko­nin kum­min­kin.

Tuli taas tun­ne, et­tä mi­tä­pä minä ai­na suu­ta­ni au­kai­sen­kaan tai kir­joi­tuk­si­a­ni kir­joit­te­len, kun joku muu ajat­te­lee sa­maan ai­kaan juu­ri sa­maa ai­het­ta ja eh­tii ker­toa en­nem­min. Ja eh­kä pa­rem­min­kin. Ai­na­kin na­pa­kam­min.

Minä, hi­das kii­ruh­ta­ja, saan­kin koh­ta ve­täy­tyä omaan ko­loo­ni ja vain lu­kea mui­den aja­tuk­sia ja iloi­ta ver­tais­tu­es­ta, toi­sen sii­tä tie­tä­mät­tä­kään. Tai jos sil­le pääl­le sa­tun, niin eh­kä­pä kir­joi­tan vas­tauk­sen ja jaan aja­tuk­sia kir­joit­ta­jan kans­sa, kos­ka se on ol­lut it­sel­le­ni yk­si blo­gi­kir­joit­ta­mi­sen suo­la. Tie­tää, et­tä nii­tä joku lu­kee ja ne kos­ket­ta­vat jo­ta­ku­ta. Jos­kus ihan kyy­ne­liin as­ti.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
SallaPätsi

Lohiranta vaikenee blogien osalta

30.12.2022 7.00
SallaPätsi

Pörröisessä tukassa auringonpaisteen ilo

1.11.2022 6.00
SallaPätsi

Kesän kokemuksissa muistojen tulva

9.9.2022 10.05
SallaPätsi

Talkoilu verissä

6.6.2022 6.00
SallaPätsi

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00
SallaPätsi

Opettajana opiston kurssilla

11.4.2022 6.00
SallaPätsi

Kummittelua

12.2.2022 7.00
SallaPätsi

Vedetön vuodenalku

15.1.2022 6.00
SallaPätsi

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00
SallaPätsi

Lasten oikeuksia

18.11.2021 6.00
SallaPätsi

Kassi-ihminen

16.11.2021 6.00
SallaPätsi

Hopeahäämatka

17.10.2021 6.00
SallaPätsi

Seuramatkahaaveita ja leiritahtoa

11.9.2021 7.00
SallaPätsi

Lohtu löytyy läheltä

1.8.2021 7.05
SallaPätsi

Karitsaterapiaa tähtitaivaan alla

13.5.2021 7.00
SallaPätsi

Tasa-arvopohdintoja lipputangon juurella

10.4.2021 7.00
SallaPätsi

Yhden hengen ryhmätyö

14.3.2021 7.05
SallaPätsi

Uusia ja vanhoja toiveita

3.2.2021 6.15
SallaPätsi

Odotusten joulukuu

30.12.2020 14.30
SallaPätsi

Monenlaisia enkeleitä

5.12.2020 7.05
SallaPätsi

Aikaa ei saa kiinni juoksemalla – vaan pysähtymällä

1.11.2020 6.05
SallaPätsi

Onnellisena elämänmittaisessa ihmissuhteessa

30.9.2020 10.05
SallaPätsi

Menneen kesän makustelua

24.8.2020 6.15
SallaPätsi

Jutellaan uskosta, välitetään

28.7.2020 6.30
SallaPätsi

Pala tuttua kattoa

24.6.2020 6.00
SallaPätsi

Ymmärtäväisiä sanoja

1.6.2020 6.00
SallaPätsi

Töitä nahkaverstaalla etäopiskelun tahdissa

27.4.2020 6.10
SallaPätsi

Kuin keväinen päivä

30.3.2020 6.20
SallaPätsi

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25
SallaPätsi

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys