JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.5. 09:35
2022051309351420220520060000

Sal­la Pät­si

Is­tun lam­po­las­sa ja ihas­te­len pik­ku­ka­rit­soi­den ää­ret­tö­män ke­vy­en nä­köi­siä ne­li­jal­ka­hyp­py­jä. Jo muu­ta­man päi­vän ikäi­si­nä ne kir­mah­te­le­vat ulos ja si­sään emon­sa pe­räs­sä tai tois­ten­sa kans­sa ihan kuin hip­pa­sil­la. Leik­ki­ka­ve­rei­ta riit­tää, kos­ka tänä ke­vää­nä syn­ty­nei­tä, elos­sa ole­via ka­rit­soi­ta on 20.

Yk­si mi­nul­le tär­keis­tä asi­ois­ta eläin­ten pi­dos­sa on se, et­tä saan ja­kaa näi­tä ko­ke­muk­sia mui­den kans­sa. Olen saa­nut ja­kaa vaik­ka­pa syn­ty­män ih­meen use­am­man­kin ih­mi­sen kans­sa! Saan ja­kaa sitä, mikä on it­sel­le­ni mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Kos­ka lam­po­las­sa pi­tää käy­dä ka­rit­soin­ti­ai­kaan ti­he­äm­min kuin nor­maa­lis­ti, ja­et­ta­via ti­lan­tei­ta on tul­lut "kuin ti­lauk­ses­ta". Jos­pa opet­ta­ja tai en­si­hoi­ta­ja saa työ­hön­sä konk­reet­ti­sia ko­ke­muk­sia ja ker­to­muk­sia to­sie­lä­mäs­tä – tai ken­ties var­muut­ta työ­hön­sä, jos koh­dal­le sat­tuu vaik­ka am­bu­lans­si­syn­ny­tys. Myös ve­gaa­ni-kum­mi­ty­tön kans­sa sain mu­ka­van het­ken kol­mos­ten ka­rit­soin­tia seu­ra­tes­sa. Ju­tus­te­lua sii­tä, mi­ten eko­lo­gi­sia omien lam­pai­den vil­las­ta teh­dyt vaat­teet ovat­kaan. Ei­kä lam­mas ke­rit­tä­es­sä kär­si, vaan se kär­sii sil­loin, jos sitä ei ke­ri­tä!

Syn­ty­mien li­säk­si elon­kir­joon kuu­luu myös kuo­le­ma, ja sitä jou­tuu koh­taa­maan myös eläin­ten kans­sa. Muu­ten­kin kun teu­ras­tuk­sen muo­dos­sa. Ku­lu­nei­den kah­dek­san lam­pu­ri­vuo­den ai­ka­na jou­duin nyt en­sim­mäi­sen ker­ran toi­mi­maan kä­ti­lö­nä niin, et­tä ve­din uu­hen si­säl­tä kol­me kuol­lut­ta ka­rit­saa. Mie­he­ni ja pa­rin lam­pu­ri­tut­ta­va­ni tsemp­paa­ma­na sel­vi­sin hom­mas­ta. Vaik­ka­kin ha­kies­sa­ni pu­he­li­me­ni si­säl­tä ky­sy­äk­se­ni eläin­lää­kä­ril­tä neu­voa ti­lan­tee­seen ajat­te­lin, et­tä lai­tan kyl­lä kaik­ki elu­kat pois, kun en kes­tä vas­toin­käy­mi­siä!

Saa­tu­a­ni ka­rit­sat ulos it­kin. Osin kuol­leit­ten ka­rit­soi­den, osin emon ki­pu­jen vuok­si, mut­ta myös sik­si, et­tä olin ihan yl­peä it­ses­tä­ni. Pys­tyin te­ke­mään sen mitä piti! Loh­du­tin it­se­ä­ni sil­lä, et­tä kuo­lee­han ih­mi­si­ä­kin, vie­lä­pä syn­ty­mät­tö­miä vau­vo­ja­kin, vaik­ka am­mat­ti­lai­set oli­si­vat aut­ta­mas­sa.

Seu­raa­va­na il­ta­na sain vies­tin tut­ta­va­ni äk­ki­kuo­le­mas­ta. Aset­tui elä­män tär­keys­jär­jes­tys oi­kei­siin uo­miin­sa ja toi­saal­ta unoh­tui het­kek­si so­dat ja muut maa­il­man mur­heet. Elä­mä on täs­sä het­kes­sä.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys